Д-р Жени Иванова

Неонатолог
Д-р Иванова е завършила медицина в Медицински университет - София през 2014 г. Преминала е обучение в отделение по Неонатология на УМБАЛ – Плевен и СБАЛАГ „Майчин дом“ с придобита квалификация „Кардио-пулмонална ресусцитация на новородено“. От март 2015 г. до март 2016 г. е работила в УМБАЛ „Света Анна“, София като лекар в Неонатологично отделение. От март 2016 г. специализира Неонатология и е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Преминала е квалификационни курсове в областта на неонатология. Владее английски и немски езици.