Д-р Виктория Найденова

Кардиолог
Д-р Виктория Найденова е завършила Медицински университет - Плевен през 2001 г. През 2012 г. придобива специалност "Кардиология". Има 7-годишен професионален опит в кардиологично отделение с интензивно лечение и инвазивна диагностика. От март 2013 г. е част от екипа на Клиниката по кардиология на Болница Токуда. Притежава сертификати за извършване на ехокардиография за фундоментално и експертно ниво. Член на Европейско кардиологично дружество, Европейско дружество по ехокардиография, Българско кардиологично дружество. Владее руски и английски език.