Д-р Ирина Илиева

лекар-специализант по Неонатология
Д-р Илиева е завършила медицина в Медицински университет - София през 2015 г. Преминала е обучение в отделение по Неонатология, с придобита квалификация „Кардио-пулмонална ресусцитация на новородено“. От януари 2016 г. специализира Неонатология и е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Участвала е в редица конгреси и форуми в областта на неонатологията. Владее английски език.