Д-р Деян Ненов

Кардиолог, Инвазивен кардиолог

Д-р Деян Ненов завършва медицина през 2013г в Медицински университет – София, след което става част от екипа на клиника по кардиология в болница Токуда. Придобива специалност по Кардиология и Инвазивна Кардиология. Сертифициран за провеждане на ехокардиография. Участва в редица национални и международни конгреси и прояви. Член е на Българското дружество по интервенционална кардиология.