Д-р Данко Пенчев

Хирург

Д-р Пенчев има над 13 години опит като хирург. Клиничните му интереси са в сферата на - чернодробно – жлъчна и панкреатична хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания, хирургия и онкохирургия при заболявания на горния гастро-интестинален отдел, коло-ректална и ано-ректална хиругия при доброкачествени и злокачествени заболявания, хернии на предна коремна стена, хирургия на млечна жлеза при доброкачествени и злокачествени заболявания, ендокринна и метаболитна хирургия, спешни заболявания в коремната хирургия, минималноинвазивна - лапароскопска и роботизирана хирургия. Владее английски и руски език. Преминал е специализация във Франция. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Чернодробно – жлъчна и панкреатична хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
  • Хирургия и онкохирургия при заболявания на горния гастро-интестинален отдел 
  • Коло-ректална и ано-ректална хиругия при доброкачествени и злокачествени заболявания 
  • Хернии на предна коремна стена 
  • Хирургия на млечна жлеза при доброкачествени и злокачествени заболявания 
  • Ендокринна и метаболитна хирургия 
  • Спешни заболявания в коремната хирургия 
  • Минималноинвазивна - лапароскопска и роботизирана хирургия 
 • Професионален опит

  Професионален опит

  2009 г. - лекар - ординатор в Център за спешна медицинска помощ в Стара Загора 

  2010 - 2014 г. - специализант в Клиника по чернодробно – жлъчна, панкреатична и обща хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

  2011 - 2013 г. - лекар - орадинатор към Спешно отделение в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

  2014 - 2015 г. - лекар - асистент в Клиника по чернодробно – жлъчна, панкреатична и обща хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

  2016 г. - до момента - хирург в Клиника по чернодробно – жлъчна, панкреатична и обща хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

   

 • Образование

  Образование
  • 1999 г. - Диплома за средно - специална квалификация по Ветеринарна медицина, специалност "Ветеринарен техник" в Техникум по Ветеринарна Медицина „Ив.П.Павлов“ , Стара Загора 
  • 2007 г. - Диплома за образователно – квалификационна степен Магистър , специалност "Медицина" в Медицински Факултет към МУ-София 
  • 2015 г. - Диплома / свидетелство / за призната специалност „ Хирургия “  в МУ -София 
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2016 г. - Свидетелство за професионална квалификация - призната правоспособност по „ Конвенционална Ехография – Абдоминална Ехография – първо ниво “ , Медицински Университет -София 
  • 2016 г. - Удостоверение за продължаващо медицинско обучение - „ Основи на лапароскопската хирургия “ , Военно Медицинска Академия - София 
  • 2018 г. - Удостоверение за квалификация по високо - специализирана дейност в здравеопазването - призната професионална квалификация по „ Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена “ 
  • 2023 г. - CERTIFICATE OF TRAINING IN MINIMAL ACCESS SURGERY, COURSE OF ROBOTIC COLO-RECTAL SURGERY – IRCAD, Univesity of Strasbourg, France
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Член на Български лекарски съюз 
  • Член на Българско Хирургическо Дружество 
  • Член на Българска Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия