Д-р Данко Пенчев

Хирург
Завършва висше медицинско образование в МУ-София през 2007 г. От 2009 година работи като лекар - ординатор в продължение на две години в Центъра за Спешна медицинска помощ - Стара Загора, филиал - гр. Казанлък. След успешно издържан изпит от 01.09.2010 г. до 01.09.2015 г. специализира хирургия- държавна поръчка в КЧЖПОХ на Аджибадем Сити Клиника МБАЛ Токуда с научен ръководител проф. д-р Кирил Драганов. От юни 2014 г. е назначен като лекар-ординатор към КЧЖПОХ, а от 2016 г.след придобиване на специалност "Обща и коремна хирургия" продължава работа в клиниката като хирург. Има звършени курсове по ултразвукова диагностика и лапароскопска хирургия. Има научни интереси в чернодробно-панкреатичната, колоректалната, лапароскопската и роботизираната хирургия.