Д-р Богомил Борисов

Хирург
Завършва медицина през 1991 година в Медицински университет - Плевен. През 1998 придобива специалност "Обща хирургия". В периода 1992 - 1999 работи като лекар - ординатор във Втора хирургия във ОРБ - Видин. От ноември 2009 година работи в ОДОЗС - София област. През 2008 година става част от екипа на Първа хирургична клиника на МБАЛ "Токуда Болница София". Владее немски и руски език, ползва английски език.