Редовно споделяме за успехите, иновациите и добрите резултати в лечението на пациентите. Всеки знае имената на своя лекар и въпреки, че той е в основата на правилното лечение с него работи екип, в който значима роля имат медицинските сестри.

За поредна година специалистите по здравни грижи от Клиника по съдова хирургия взеха участие в паралелната сесия на XXVII Национален конгрес по съдова хирургия.

Младенка Младенова, специалист по здравни грижи, представи важна тема за здравния сектор - „Медицинска сестра- изчезваща професия или професия с бъдеще?”.

Дефицитът на специалисти по здравни грижи е често обсъждан, но рядко си даваме сметка колко фатален за здравната система е той. През последните 30 години броят им у нас е намалял наполовина. Средната възраст на работещите в сектора е 53 години.

Според СЗО до 2030 година се очаква недостига на медицински сестри и акушерки в световен мащаб да достигне 9 милиона.

Професията става все по-малко привлекателна поради хронично свръхнатоварване, липса на реална перспектива за кариерно развитие, недооценяване от страна на медиите и обществото.

До какво води недостигът на медицински сестри?

  • Компрометиране на качеството на здравните грижи
  • Повишени диагностични и терапевтични грешки
  • Ниски клинични резултати и повишена смъртност

Това ни вдъхнови да разкажем каква е ролята на специалистите по здравни грижи и защо качеството на тяхната работа е важно за всеки пациент.

„Встрани от светлините на прожектора остава първата грижа за болния- сестринската. В Клиниката по съдова хирургия работи сплотен екип от медицински сестри. При дейността с високорискови пациенти, като тези в съдова хирургия, сестринската грижа е от изключително значение за добрия краен резултат. Екипът от хирурзи в клиниката разчита на опита и квалификацията на сестрите при грижите за пациентите по време на хоспитализацията”, отбеляза д-р Иво Кавалджиев, специалист в Клиника по съдова хирургия.

„Мога да посоча много примери, при които реакцията на медицинските сестри има важно значение. Наскоро оперирахме пациент, който след хирургичната интервенция получи усложнение от кървене. Дежурният екип от медицински сестри веднага диагностицира състоянието, взеха необходимите мерки и незабавно информираха лекаря. Нашите сестри познават в детайли операциите, които извършваме, както и потенциалните им усложнения и могат да реагират своевременно. Бързата реакция в такъв случай води до добър изход и запазване на здравето на пациента”, споделя д-р Николай Вълчев, съдов хирург.

„Друг пример от клиничната практика: дежурната сестра ми съобщи, че пациент има силни болки в коремната област, придружени с екстремно високо кръвно налягане и задух. Още когато ми се обади тя ми каза, че според нея пациентът е с ретенция (задържане на урина). В момента, в който се качих в клиниката, сестрата беше подготвила всичко необходимо за катетеризация. Направената от мен ехография потвърди наличие на ретенция. Катетеризирахме пациента, той се подобри значително и всичките му показатели се нормализираха.”, допълни д-р Вълчев.

„Работата на лекарите и медицинските сестри е взаимно допълващ се труд. Във всяка една клиника или операционна зала се извършват различни дейности и медицинските сестри осъществяват реалната грижа за пациента. Ние назначаваме лечението, но как ще бъде извършено то - ще бъде ли медицински и технически издържано е изцяло отговорност на специалистите по здравни грижи. В този смисъл опита и професионализма на всяка една от тях е от голямо значение за нас, лекарите, както и за пациентите.”, каза д-р Емил Белински, съдов хирург.

Медицинските сестри гарантират безопасност за пациентите чрез професионални грижи. Участват при вземане на решения за осъществяване на здравните грижи. Всекидневно се борят за здравето на хората и даряват надежда. Техните знания и опит спасяват човешки животи.

 

Свързани отделения