Голям процент от сърдечносъдовите заболявания се дължат на усложнения от атеросклероза (хронично, прогресиращо заболяване, което засяга вътрешния слой на артериите в организма).

„Например инфарктът, който поразява сърцето, всъщност е остра проява на атеросклероза. По същия начин, ако има запушване на съд, който кръвоснабдява ръка или крак, също е проява на атеросклероза, но вече е в областта на съдовата хирургия.“, казва д-р Нихтян Чилингиров, инвазивен кардиолог в Клиника по кардиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Някои сърдечни заболявания също могат да доведат до образуване на тромби в сърцето, които могат да мигрират и да запушват важни артерии, които кръвоснабдяват крайниците. Тогава специалистите по кардиология и съдова хирургия също работят заедно.

„В тези случаи ние трябва да разберем каква е причината за образуването на тези тромби, да видим дали можем да я коригирам и да направим така, че да профилактираме нова проява на тромби. Пример за такова сърдечно заболяване е предсърдното мъждене, което е едно от най-честите сърдечни аритмии. Ако не бъде лекувано правилно, то може да доведе именно до проблеми с всички артерии, които кръвоснабдяват важни органи и крайниците на човек.“, допълни д-р Чилингиров.

По думите на специалиста съвместната работа на кардиолозите и съдовите хирурзи е ежедневна и именно благодарение на нея, лекарите са сигурни, че лекуват пациентите си адекватно и им осигуряват оптимална грижа. Екипната работа между двете медицински звена започва още на ниво консултации (преглед в кабинет), преминава през диагностиката, избора на терапия за всеки индивидуален случай, проследяването на пациентите, а понякога и в съвместно извършвани интервенции.

„Преди всяка една операция, която се извършва от съдовите хирурзи, пациентите се консултират с кардиолог поради няколко причини. Първата е, за да бъде оценено дали съществува някакъв риск от провеждането на хирургичната интервенция, също така, за да е ясно дали е необходимо да бъде включена или коригирана терапията му.“, обясни д-р Чилингиров.