Сколиозата представлява странично изкривяване във фронталната равнина, което може да бъде с една или няколко кривини в различни сегменти от гръбначния стълб. Причините за появата на заболяването са неизяснени. Най-често срещана е идиопатичната адолесцентна сколиоза. Тя засяга деца в юношеска възраст (от около 10 до 18-20 г.). В зависимост от тежестта на изкривяването е необходимо да бъдe проведена съответната терапия - носене на корсет, кинезитерапия или хирургия при тежки деформации. При сколиза гръбначният стълб има и промяна в структурата в ротиране. Това усукване води до промяна на позицията на ребрата и деформация на гръдния кош. В случай на изкривяване над 70 градуса могат да бъдат засегнати и част от органите на детето.

Как откриваме сколиозата?

Промяната във формата на гръбначния стълб се открива от родителите или от личния лекар при профилактични прегледи. Изкривяването е дъгообразно. Кривата се вижда най-добре, когато детето се наведе напред и при това положение се огледа контурът на гърба му. Едното рамо стои по-високо от другото, талията от едната страна е изгладена. Едната половина на таза е по-високо разположена от другата. При оглед отпред се установява несиметрично разположение на гръдните жлези при момичетата, а при оглед отзад прави впечатление асиметричното разположение на лопатките.

 

Защо трябва да се потърси специалист ортопед и да се провежда лечение на заболяването?

Консултацията и наблюдението от специалист са необходими за уточняване на вида сколиоза, степента на отклонение и прогресията на заболяването. Понякога сколиотичните отклонения на гръбнака са придружени от други аномалии в развитието, които изискат уточняване и съответното лечение. В повечето случаи при лека сколиоза болните нямат съществени оплаквания. Може да се появи лесна умора, нарушена походка или болки в гърба. При тежка, некоригирана сколиоза възникват симптоми от страна на дихателната, сърдечно-съдовата и  неврологичната система поради променено разположение на органите в гръдния кош.

 

Какви са видовете сколиоза?

В около 15 % от случаите сколиозите биват:

1. Неструктурни (функционални) –  сколиотичната деформация е временна, като тя възниква при различна дължина на долните крайници, при мускулен спазъм и др. Отстраняването на причината води до корекция на кривината.
2. Структурни – налице е изкривяване на гръбначния стълб, което се дължи на: вродени аномалии на прешлените (напр. клиновидни прешлени, блок-прешлени), церебрална парализа, неврофиброматоза, мускулна дистрофия, полиомиелит и др.

В 85 % от случаите сколиозата е идиопатична – причините за нейната поява не са напълно изяснени въпреки наличието на няколко теории:

Според времето на появата й идиопатичната сколиоза бива:

  1. Инфантилна форма – възниква до 3-годишна възраст по-често при момчета;
  2. Ювенилна форма – появява се между 3 и 10-годишна възраст;
  3. Адолесцентна форма – възниква след 10-годишна възраст;

Какви изследвания са необходими при установяване на сколиоза?

За установяване на сколиоза е нужна консултация с ортопед. Назначават се рентгенови снимки на гръбначен стълб – фас и профил. При преценка на специалиста може да бъдат назначени и допълнителни снимки в специални позиции, както и специализирани изследвания – компютърна томография, ядреномагнитен резонанс.

Кои са най-важните точки за оценка на идиопатичната сколиоза?

  1. Големина на сколиотичната кривина и разположение на кривината
  2. Големина на усукването на прешлените
  3. Нивото на костна зрелост (растежен потенциал). Това уточнение е необходимо поради факта ,че идиопатичната сколиоза се развива и прогресира в периода на костен растеж. Понякога това е причина за назначаване на допълнителни рентгенови изследвания.

 

Как се лекува сколиозата?

Лечението на идиопатичната сколиоза зависи от големината на кривината, нивото на засягане на гръбначния стълб и от костната зрялост.

Типовете лечение са:

  • Наблюдение – този тип лечение се отнася за пациенти с големина на кривината до 20 градуса. Проследява се за евентуална прогресия с периодични прегледи и рентгенови снимки.
  • Корсетолечение- корсетите са  индивидуално изработени, специализирани устройства, които имат за цел да спрат прогресията на заболяването. Успехът на лечение с корсет е свързан с продължителността на носене на устройството – около 16-23 ч. на денонощие.
  • Оперативно лечение – показанията за оперативно лечение са тежки - над 40-45 градуса сколиотични кривини, бързо прогресиращи, при пациенти с незавършен растеж, както и „неприемливи“ за пациента деформации.

В зависимост от големината на кривината, нейното разположение и еластичност могат да се използват различни оперативни техники за предна, задна или смесена корекция и стабилизация. Корекцията се извършва до нива на приемлива технически и физиологично големина на кривината, след това се стабилизира с различни метални инструментации.

В съвременната хирургия този вид оперативно лечение се провежда от специализирани екипи, в които се включва и неврофизиолог за проследяване на функцията на гръбначния мозък по време на оперативната интервенция.

В следоперативния период в голямата част от случаите не е необходимо носенето на корсет. Провежда се поетапна рехабилитация с помощта на кинезитерапевти, като след костното срастване, не по-рано от 3 месеца,  се допуска и по-активно натоварване.