Медицински дейности

Медицинска онкология

май 20, 2021, 11:58
Title : Медицинска онкология
Icon : 021-genes
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 12
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : No

Клиниката по Медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Младост предлага изключителни възможности за диагностика и авангардно лечение чрез противотуморно лекарствено лечение (химиотерапия, имунотерапия, прицелна). Тук се приемат, диагностицират, стадират, лекуват и проследяват пациенти с всички видове солидни тумори.

Клиниката разполага с най-модерните условия за провеждане на онкологично лечение като за всеки болен са осигурени възможности за въвеждане на лекарствата при най-голям комфорт, роботизирано разтваряне на лекарствата, проследяване на венозните съдове с ехограф (при нужда), инфузионен център с устройства за апаратурно венозно вливане, с които се постига оптимално контролиране на концетрацията и потока на субстанция към организма.

Инфузионният център в клиниката се сътои от 18 стола, специално оборудвани за целта, които могат да се адаптират според нужите на пациента. За пациентите има осигурени условия до всяко едно легло за подаване на кислород, аспирация и други газове, измерване на жизнени параметри и показатели на болния и др. Разполагаме и със стаи за пациенти със специални потребности, които са оборудвани по подходящ начин. Има възможност за придружител (по преценка на лекуващия лекар) и съхранение на лични вещи. За максимален комфорт на пациента е осигурен достъп до интернет и спокойна атмосфера под наблюдение на медицински персонал.

Към клиниката са обособени звена за консултация, подготовка на болните за Онкологична комисия, насочване за изследвания, както и кабинет за дългосрочно проследяване на онкологични пациенти.

Лечението в Клиниката по медицинска онкология е само планово, като за целта всеки пациент насочен или явил се по собствено желание трябва да носи пълната си медицинска документация до момента, а ако му е провеждана биопсия или операция – хистологичните препарати (стъкълца) и парафинови блокчета, в които е съхранена туморна тъкан. Болните трябва да имат получен хистологичен резултат и задължително иунохистохимия при явяването си, тъй като не е възможно определянето на правилен лечебен алгоритъм, ако пациентът няма извършена биопсия с последвща хистология и имунохистохимия. Ако се касае за пациенти с рак на млечната жлеза, то задължително изскване, освен имунохистохимията, те да носят резултати от изследвне на рецептори към естроген и прогестерон, както и HER2 статус. Липсата на тези данни само забавя определянето на лечебния алгоритъм и дори го прави невъзможен.

С най–голяма честота тук се лекуват: рак на млечна жлеза, бял дроб, дебело и право черво, яйчници, простата, тестиси, ендометриум, тумори на главата и шията и др. По-редки локализации са: невроендокринни тумори, гастроинтестинални стромални тумори, малигнен (злокачествен) меланом в метастатичен стадий, рак на пикочния мехур, бъбрека, първични и вторични мозъчни тумори и др.

В посочения персонален лечебен алгоритъм, се посочва видът и начинът на диагностика, лекарственото лечение с химиотерапия, таргетно (прицелно) лечение, ендокринна терапия, конвенционално лъчелечение, интензивно модулирано лъчелечение или радиохирургия.

Важно: Всеки пациент с доказано онкологично заболяване, който желае да се консултира и лекува в клиниката, да е провел също така:

  • скенер с контраст на гръден кош, корем и малък таз, а за пациентите с рак на простатата – и магнитен резонанс на малък таз
  • направени в дните преди консултацията пълна кръвна картина с утайка, биохимия включваща чернодробни ензими, креатинин, урея, серумно желязо, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, кръвна захар, а за диабетиците – гликиран хемоглобин

За консултация с медицински онколог може да се запишете на телефон 0700 13 127, като спазите точно деня и посочения час, и желателно да бъдете поне 20 минути по-рано, тъй като има процес на регистрация, който отнема технологично време.

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis