В последните години въвеждането в рутинната клинична практика на ПЕТ/КТ с 68Ga PSMA увеличи значително възможностите за диагностика при пациенти с простатен карцином, поради изключително високата си чувствителност.

Екипът на Клиниката по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник Младост е първият в България, осъществил синтез и приложил клинично 68Ga-PSMA през 2019г., като от тогава насам методът се утвърди и стана незаменим в диагностично-терапевтичния алгоритъм при пациенти с простатен карцином.

Изследването се прилага в следните случаи:

 • за стадиране при пациенти с новодиагностициран простатен карцином  с висок инициален риск (Gleason score >7, PSA >20 ng/mL, клиничен стадии T2c – 3a) преди оперативно лечение или лъчелечение
 • при пациенти с биохимична прогресия след инициално радикално лечение
 •  при мониториране на терапевтичния отговор при системно лечение
 • при планиране на PSMA базирана радионуклидна терапия (177Lu-PSMA и 225Ac-PSMA)
 • за определяне мястото на биопсията при високи суспекции за простатен карцином и предхождаща негативна биопсия

Как протича самата процедура?

 • Пациентът се явява в предварително определения му ден и час на регистратурата на Клиника по Нуклеарна медицина за регистрация в болничната система и попълване на всички необходими документи и информирани съгласия.

 • Следва разговор с лекар от Клиника по Нуклеарна медицина – снемане на анамнеза и уточняване на протокола за провеждане на изследването.

 • Поставя се периферен венозен път /абокат/ и пациентът престоява в чакалня до момента, когато бъде поканен за инжектиране. Редът на инжектиране се определя в зависимост от състоянието на пациентите, килограмите и протокола на изследване.

 • 68Ga-PSMA е радиофармацевтик с много кратък период на полуразпад (68 минути) и дългото му съхранение и дистрибуция са практически невъзможни. Това налага той да бъде синтезиран и да премине процес на качествен контрол в съответствие на всички изисквания на GMP на място в радиохимичната лаборатория на клиниката, непосредствено преди приложение.

 • Радиофармацевтикът се инжектира венозно, с помощта на автоматичен инжектор. Не се очакват странични ефекти, алергични реакции или каквито и да било субективни усещания, свързани с инжектирането на 68Ga-PSMA.

 • Следва период на изчакване от около 60 мин, в който радиофармацевтикът се натрупва в тялото на пациента, като престоят е в предварително указана стая.

 • След изтичане на този период идва и самото скениране с ПЕТ/КТ с продължителност от около 25 минути

 • След изследването пациентът се връща към нормалния си начин на живот – няма промяна в състоянието му, може да приема храна, лекарства и т.н, като се инструктира да пие повече течности, за да подпомогне по-бързото извеждане на радиофармацевтика от организма, както и да избягва контакт с бременни и с деца в рамките на следващите 12 часа.

Пациентите на Клиника по Нуклеарна медицина могат да извършват напълно безплатно образното изследване ПЕТ/КТ с галий при простатен карцином. Цялата стойност на изследването се покрива от НЗОК. Научете повече за изследването на *5544 с опция Младост