• Какво представлява?

Innova IGS 520 на General Electric е модерна ангиографска система за визуализация и насочване при изследването и лечението на сърдечно-съдовите заболявания в катетеризационни (ангиографски) лаборатории. Чрез апаратурата могат да се правят триизмерни реконструкции и максимално фино позициониране при поставяне на стент.

  • Кога се използва?

Апаратурата открива необятни възможности за инвазивната кардиология и осигурява най-добрите и съвременни методи за лечение на заболявания на коронарните кръвоносни съдове като: исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда, остър коронарен синдром, остра и хронична сърдечна недостатъчност, хронични и тотални оклузии (запушвания) на кръвоносните съдове, стенози на каротидната артерия и др. В електрофизиологията приложението е при диагностиката и лечението на ритъмни и проводни нарушения чрез извършването на електрофизиологично изследване и катетърна аблация.

  • Как се използва?

Чрез инжектиране на контрастна материя в кръвоносните съдове и рентгенова визуализация (флуороскопски контрол) ангиографската система показва засегнатите от болестни процеси и запушвания артерии и вени или камери на сърцето. С нейна помощ се осъществява насочването на катетрите, които се въвеждат в тялото чрез проникване в един от кръвоносните съдове (най-често феморалната или радиалната артерия) и достигат до засегнатото място, където се извършват диагностични и терапевтични процедури. Ангиографът Innova IGS 520 може да съчетава различни модалности, добавяйки образи от друга диагностична апаратура като ехограф, ядрено-магнитен резонанс и компютърен томограф. Чрез тях системата има допълнителни възможности за диагностична и терапевтична прецизност. Системата създава подчертан образ при поставяне на стент, което позволява фини настройки и позициониране.

  • Какви са предимствата?

Категоричнo предимствo на Innova IGS 520 e високото качество на образа. Благодарение на това необходимото рентгеново облъчване се намалява значително и пациентът получава пониска доза. 8-мегапикселовата картина върху 56-инчов монитор дава изключително чисто и ясно изобразяване на съдовете, за да могат специалистите да вземат оптималното решение за последващото лечение. Ангиографският апарат има редица съвременни клинични приложения, позволяващи прецизиране на лечението чрез 3D реконструкции на образите.