Центърът по психология, психоонкология и психосоматика, функциониращ в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, въведе в клиничната си практика липсващата досега специализирана грижа за пациенти, страдащи от психосоматични оплаквания.

Центърът предлага нови възможности за успешно повлияване на редица телесни симптоми, оказващи се резистентни на медикаментозната терапия поради факта, че тяхната поява или влошаване са свързани до голяма степен с психични фактори. Прилагането на знанието от областта на невронауките, използването на системите за неврофийдбек тренинг, на аудиовизуално увличане на мозъчните вълни и на транскраниалната електромагнитна стимулация подпомага ефективността на психотерапевтичния процес на лечение на тези оплаквания.

Такъв е случаят на пациент, при когото е приложена психосоматична терапия. Той пожела да сподели своя опит и да изкаже благодарност към екипа на центъра!