Чл.-кор.проф. д-р Николай Цанков, дмн бе удостоен със специалната награда „За принос в развитието на медицинската наука” на ХII международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум в Солун.

При връчване на наградата президентът на ЮЕМФ проф.д-р Андрей Кехайов, дм подчерта международната известност и значителния принос на изтъкнатия български учен за развитието на дерматологията и медицината.

Проф.д-р Николай Цанков, дмн изнесе доклад на тема „Рифампицин и псориазис. Съществува ли ТВС- свързан псориазис”, който предизвика голям интерес сред участниците. Авторът представи интересни клинични случаи в подкрепа на разглежданата тема, подробен литературен обзор, богат снимков материал преди и след лечение с рифампицин на пациенти с плакатен псориазис.

В дванайсетото издание на събитието участваха 150 делегати от 22 страни на Централна и Източна Европа. Основните теми тази година бяха имунология и ваксини, сърдечносъдови и онкологични заболявания, дерматология и психично здраве. Форумът се проведе от 6-и до 10-и септември в Солун.