Чл.-кор. проф. д-р Николай Цанков, дмн

Консултант на клиника по Дерматология и венерология
Консултант на клиника по дерматология и венерология в МБАЛ "Токуда Болница София". Член на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински Университет - София. Член - кореспондент на Българската Академия на Науките. Висше образование - Медицински факултет - София /1968/ Специалност по кожни и венерически болести /1977/ Асистент (1974) Старши асистент (1979) Главен Асистент (1981) Доцент (1990) Професор в катедра по дерматология и венерология (1997) Специализация в Медицински факултет “Lariboisier”, болница “Saint Louis” - Париж (1980) Дисертация за “Кандидат на медицинските науки” на тема “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми” (1979) Дисертация за “Доктор на медицинските науки” на тема “Медикаментозна терапия на Псориазис вулгарис - рискови и перспективни тенденции” (1995) Ръководител на Катедрата по дерматология и венерология от 1996 Заместник декан (1995-1999) и декан (от 1999) на Медицински факултет Владее френски, английски, руски и сърбохърватски езици Научна и преподавателска дейност: Лекционен курс по дерматология и венерология, пред студенти - медици и стоматолози и пред специализиращи лекари в медицински университет - София Лекции в чужбина - Атина , Белград, Вашингтон, Женева , Мюнхен, Малта, Орландо, Филаделфия, Париж, Цюрих. Ръководител на специализанти /4/, докторанти /6/ и защитени дисертации /4/ Член на редколегията на научните списания “Дерматология и венерология” - София, “Медицинска практика” - София, “Revue européenne de Dermatologie et de MST ” /Париж/, “ Clinics in Dermatology ” (Филаделфия), “ Archives of Dermatology ” (Чикаго), “ European Journal of Dermatology ” (Лион) Главен редактор на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) Bulletin Участие в научни форуми в България и чужбина Авторски монографии - 2 Участие в монографии - 7 Участие в монографии в чужбина - 2 Публикации - над 350 в български и международни научни издания Членство в научни организации: Председател на Българското Дерматологично Дружество Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология Чуждестранен асистент на Медицински факултет, Lariboisier - Saint Louis - Париж Член-кореспондент на Френското дерматологично дружество Почетен член на Чешското, Югославското, Македонското, Полското, Румънското, Швейцарското и Сръбското дерматологични дружества От 12 октомври 2016 г. почетен член на Френското дерматологично дружество Специализиран научен съвет по дерматология, венерология, инфециозни болести,епидемиология,паразитология и хелминтология при ВАК Председател на фондация “Проф. Богомил Берон" Член на борда на МБАЛ”Александровска болница” ЕАД Национален консултант по дерматология и венерология Лекар на годината за 2005 г. На 11 април 2014 г., по време на 20-я конгрес на Чешката Академия по Дерматология, на тържествена церемония в аулата на Карловия Университет, гр. Прага, Председателят на Българското Дерматологично Дружество – Член Кореспондент Проф. Николай Цанков бе удостоен с почетно членство към Чешката Академия по Дерматология. Това е четиринадесето поредно почетно членство за Чл. Кор. Проф. Николай Цанков в дерматологични дружества и академии в Европа и САЩ.