Доц. д-р Иван Богданов, дм

Дерматолог и венеролог
Завършва 1-ви цикъл на медицинско образование в Университет “Жозеф Фурие” Гренобъл, Франция през 2000 г. Завършва медицина в МУ-София през 2006 г. През 2013 г. д-р Богданов придобива научна степен "Доктор по медицина" в МУ-София с дисертация на тема: „Комбиниран климатолечебен метод в терапията на псориазис”. Специализира в Университетска болница „Сейнт Луи” – Париж, Франция и в London Clinic, Великобритания. Редовен специализант в Токуда Болница София от 2010 до 2014 г., Специалност Дерматология и венерология придобива през 2014 г. От 2006 до 2008 г. работи като волунтиер в Клиника по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска”. Редовен докторант в МУ-София, Катедра по дерматология и венерология от 2009 до 2011 г. От 2010 г. е част от екипа на Клиниката по Дерматология и Венерология в Токуда Болница София. Председател на фондация "Псориазис" от 2010 г. Автор и собственик на сайтовете: www.prodermaclub.com, www.dermahelp.com (до 2012 г.), автор на www.bg-derm.org, www.bg-pso.org, www.basord.com. Стипендиант на European Academy of Dermatology and Venereology – Michael Hornstein Memorial Scholarship, 20th EADV Congress 2011, Лисабон, Португалия, International Society of Dermatology – 10th International Congress of Dermatology, 2009, Прага, Чехия, American Academy of Dermatology - 68th Annual meeting of AAD, 2010, Маями, Флорида, САЩ и Agence Universitaire de Francophonie – 2009-2010, Hospital Saint Louis, Париж Франция. Автор на редица научни статии и публикации, съавтор и редактор на книги. Член на Европейското дружество по дерматология и венерология, Член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество.