По повод Световния бъбречен ден, който отбелязваме на 14 март, в аулата на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се проведе научен форум, посветен на Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) и предизвикателствата на клиничната практика. Събитието бе инициирано и организирано от Отделение по нефрология на болницата и Българско дружество по нефрология (БДН). С приветствени думи симпозиума откриха изпълнителният директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда д-р В. Милева, медицинският директор проф. д-р И. Стайков и началникът на Клиника по вътрешни болести (отделения по Нефрология и Ендокринология) доц. д-р Л. Лозанов. Поздравления поднесе и проф. Е. Паскалев – председател на БДН и специален гост на събитието.

Хроничното бъбречно заболяване засяга 10% от световното население. В същото време, познаването на заболеваемостта е ниско, поради което, в повечето случаи ХБЗ не се диагностицира навреме. От изнесените доклади стана ясно, че поради нарастващата честота на сърдечно-съдови заболявания и диабет, се очаква прогресията до краен стадий бъбречно заболяване да нараства с 5–8% годишно. Лекарите - специалисти прогнозират, че ако не се вземат подходящи мерки, ХБЗ ще се нареди сред първите 5 причини за смъртност до 2040 г., изпреварвайки диабета и всички видове онкологични заболявания.

Общо 11 научни доклада, включително клинични случаи, бяха представени от специалисти по нефрология от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ Александровска, сред които:

ХБЗ в Балканските държави, Д-р И. Маринова, д-р Р. Григорова - Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ Александровска

Пролактином и протеинурия – норма или патология | клиничен случай, Д-р Й. Гюзелева - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

ОБУ при пациент с мултиплен миелом на лечение с Пеналидомид | клиничен случай, Д-р К. Радев - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Хипертензивни нарушения по време на бременност – причина или следствие, Д-р В. Йорданова - Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ Александровска

Остро бъбречно увреждане при холестаза | клиничен случай, Д-р С. Маджарска - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Васкулити на малките съдове – едно голяма предизвикателство, Д-р М. Стефанов - Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ Александровска

Aлпорт синдром – to be or not be? | клиничен случай, Д-р С. Георгиев - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Перитонеална диализа и бъбречна трансплантация, Д-р П. Мегеров - Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ Александровска

Повишен феритин и чернодробно увреждане при пациенти на хрониодиализа, Д-р Л. Драмалиева - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Актуални препоръки за лечение на инфекции с ванкомицин при пациенти на хемодиализа, Д-р М. Терзиев - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Kerendia: Една стъпка може да промени резултата, Д-р В. Шурлиев - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

 

Сред препоръките на специалистите за ограничаване мащаба на заболеваемостта са ранната диагностика и лечение, с цел забавяне или спиране прогресията на заболяването, повишавате осведомеността сред обществото и провеждане на ефективна комуникация с пациентите, както и насърчаване на системния скрининг на всички рискови групи.