Четвъртият конгрес на Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия бе проведен в периода 30.09. – 02.10.2022 г. в град Пловдив. На форума бяха представени различни иновации в областта на образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение. Специалисти от страната и чужбина имаха възможност да споделят опит, идеи и постижения.

В събитието като организатор на интерактивна сесия на тема "Как да индивидуализираме протокола за КТ на бял дроб" се включи проф. Галина Кирова, началник Клиника по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, заедно с нейн екип от специалисти. Уъркшопът бе посветен на работата на рентгеновия лаборант при провеждане на компютъртомографско изследване на белите дробове и значението на индивидуализирания протокол за изследване, съобразен с различни клинични ситуации.

За приноса си за повишаване на квалификацията на рентгеновите лаборанти и за дългогодишното си съдействие и подкрепа в развитието на професионалните им знания и умения, проф. Кирова получи плакет и благодарствено писмо от председателя на Българската асоциация на лаборантите по образна диагностика и терапия - Петранка Гагова.