Доц. д-р Желязко Арабаджиев, началник на Клиника по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и председател на Българско научно дружество по имуноонкология, официално е член на борда на Мисията за рака на Европейския съюз (ЕС) към Европейската комисия.

Процесът по селекцията на експертите отне над 6 месеца, като повече от 1100 кандидата от ЕС бяха подали заявления и аргументация за участие.

Приносът на доц. Арабаджиев към дейността на експертния съвет на Мисията за рака ще бъде в качеството му на практикуващ медицински онколог и в контекста на неговите познания в областта на различни аспекти на онкологията – превенция, скрининг, лечение и проследяване на онкологичните заболявания.

В този смисъл приоритетите в работата му съвпадат с тези на мисията и тясната колаборация с Европейския план за борба с рака, пречупени през призмата на медицинския онколог. На 3 февруари 2021 г. Комисията прие Европейския план за борба с рака като част от новия Европейски здравен съюз. Той се фокусира върху пациента и има за цел да увеличи максимално потенциала на новите технологии, да изкорени неравенството в достъпа до лечение на рака и да предоставя подобрени здравни резултати за пациентите.

Европейският план за борба с рака определя нов подход към целия път на заболяването – от превенцията до подобряване на качеството на живот на пациентите с рак и на преживелите тежката диагноза. Той включва 10 водещи инициативи и 31 действия, обхващащи области на политиката и на икономиката – от заетост, образование, социална политика и равенство, през маркетинг, селско стопанство, енергетика, околна среда и др.

Основните приоритети в дейността на доц. Арабаджиев като член на борда на Мисията за рака на ЕС към ЕК ще бъдат:

  • Предоставяне на новаторски концепции и решения за прилагане на конкретни части от Европейския план за победа над рака, като по този начин надхвърля изследванията и иновациите
  • Генериране на знания и доказателства за прилагането на нови дейности в областта на превенцията, диагностиката, лечението и качеството на живот на пациентите с рак
  • Осъществяване на тясна комуникация с европейските граждани, които ще участват в съвместното създаване на конкретни дейности. Дейностите за ангажиране на гражданите на национално ниво ще представляват истинска „добавена стойност“ за плана за борба с рака, чрез изграждане на будещи доверие диалози с гражданите и предоставяне на директна обратна връзка на гражданите относно приложените инициативи
  • Участие в  научна консултативна група по време на изпълнението и цялостното управление на Европейския план за борба с рака

Заболеваемостта от злокачествени заболявания в ЕС и в частност в България се увеличава с всяка изминала година. Трудно може да се определи, дали това се дължи на увеличаващите се вредни фактори на околната среда, водещи до развитие на онкологични заболявания, или на подобрените възможности за диагностика с навлизането на образни методи и апарати от ново поколение.

Благодарение на новите лечебни методи – роботизирана хирургия, прицелно лъчелечение и най-вече нови фармакологични класове противотуморни лекарства като например имунотерапия, се очаква пациентите с рак да живеят по-дълго и немалък брой от тях дори да могат да запазят работоспособността си и качеството си на живот.

Пълно геномно профилиране на туморите също ще създаде предпоставки за избор на по-правилно и по-прецизно лечение, което ще има по-продължителен ефект и ще бъде по-надеждно.

Медицинската онкология е изключително динамична специалност. Затова иновациите и научните разработки в тази област в следващите десетилетия ще предопределят изхода от битката с рака.

„Вярвам, че колегите ще запазят човешкото отношение и загриженост към пациентите, както и емпатията към страданието на техните близки. С участието си в Мисията се надявам, че ще допринеса за изграждането на една по-добра, по-справедлива и по-удовлетворяваща организация на онкологията в България, както за медицинските специалисти, така и за пациентите, , основаваща се на водещите принципи на здравната стратегия на ЕС и на Европейския план за борба с рака.“, споделя доц. Арабаджиев. 

Свързани отделения