Клиниката по акушерство и гинекология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда взе активно участие в XLI Национална акушерска конференция, фокусирайки се върху теми, свързани с най-тежката патология в акушерството - плацента превия. Форумът бе организиран от Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ) и се състоя преди броени дни в к.к. Златни пясъци.

Проф. д-р Петър Марков, дм, началник на Клиниката по акушерство и гинекология, представи пред научната аудитория пленарна лекция на тема „Плацента превия. Ендшпил“. Акушер-гинекологът доц. д-р Мария Атанасова, дм пък бе част от научната сесия за преждевременно раждане, като представи темата „Цервикален песар при истмикоцервикална недостатъчност - клиничен опит“.

Впечатляващо участие направиха и специализиращите лекари д-р Симона Любомирова, д-р Николета Йорданова, д-р Димитрина Петкова и д-р Джемиле Хисар. 

Д-р Симона Любомирова участва в научната програма като представи „Усложнени клинични случаи с плацента превия“, а д-р Димитрина Петкова презентира темата „Методи за оклузия на магистрални съдове при случаи с плацента превия“. Темата „Паралелни компресивни сутури на Hwu при пациентки с плацента превия“ изнесе д-р Николета Йорданова, а д-р Джемиле Хисар представи пред научната аудитория на форума презентация на тема „Приложение на автохемотрансфузия при случаи с плацента превия“.

Качеството на изнесените презентации беше високо оценено от някои от най-видните специалисти по Акушерство и гинекология в България. В неформална обстановка те лично поднесоха своите специални поздравления към младите си колеги, като подчертаха тяхната задълбоченост в представените теми. Тези признания са изключително значими, тъй като демонстрират уважение и подкрепа за следващото поколение специалисти в областта.

Свързани отделения