Ст.кл.лаб. Мария Захариева

Завършила е висше образование – първа степен специалист през 1977 г., а през 2002 г. специалността „Мениджмънт в здравоепазването и здравни грижи”, с образователна степен бакалавър. Работила е като старши лаборант в патологоанатомично отделение на Пета градска болница - София. Специализирала е техника на имунохистохимията в централна цитологична лаборатория на Центъра по клинична патология на МБАЛ „Александровска” София.