Проф. д-р Радка Аргирова, дмн

Лекар-вирусолог
Проф. Аргирова има дългогодишен научен и практически стаж като вирусолог в областта на HIV, ретровирусите и онкогенните вируси. Тя завършва Висш медицински институт, София през 1969 г. През 1973 г. придобива научна степен Кандидат на медицинските науки (к.м.н.) в Института по вирусология „Ивановски” в Москва след защита на дисертация в областта на животинските ретровируси. През 1987 г. е избрана за доцент по вирусология към Института по обща и сравнителна патология на БАН. От 1994 г. е доктор на медицинските науки, а от 1997 г. - професор по вирусология. След завършването си през 1969 г. работи като лекар в Отделение по вътрешни болести и Бърза помощ в Окръжна болница, Габрово. Между 1974 и 1981 г. е научен сътрудник в Лаборатория по имунология и вирусология в Националния център по онкология, София, а от 1982 до 1987 г. – в Лабораторията по молекулярна биология на ретровирусите към бившия Институт по Обща и Сравнителна патология на БАН. През периода 1980 – 1981 г. е стипендиант на Фондация „Хумболт“ с научна дейност в областта на ретровирусите. През 1985 г. след участие в специализиран конгрес в Хамбург, получава вируса HIV от проф. Роберт Гало, донася го в БАН и с това у нас започват дейностите, свързани със СПИН. През 1987 г. тя е натоварена да организира първата потвърдителна лаборатория по СПИН у нас, в същата година с нейното активно участие започва и контролът на кръвната банка за вируса. Председател на програмния съвет по СПИН към Медицинска Академия между 1991 и 1993 г. - Координатор за Централна и Източна Европа и представител на България в СЗО в Женева, Швейцария в периода 1992-1994 г. в Глобалната Програма по HIV/СПИН. - От 1994 до 1996 г. е член на Програмния координационен борд на Програмата срещу СПИН на Обединените нации (UNAIDS). Международен експерт по въпросите на СПИН в проведени мисии в Република Конго и Филипините през 1994-96 г. От 1987 г. до 2012 г. проф. Аргирова е завеждащ последователно Централна лаборатория по СПИН, Лаборатория по ретровируси и Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси в Националния център по заразни и паразитни болести. - Заместник-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор в периода 1995 – 1997 г. Понастоящем работи като вирусолог в Клинична лаборатория на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Специализирала в Германия и САЩ. С началото на пандемията COVID-19, проф. Аргирова е включена в състава на Медицинския Експертен Съвет по COVID-19 към Министерския Съвет. Като вирусолог към Съвета тя е автор на документа COVID-19 - АЛГОРИТЪМ ДИАГНОСТИКА, който се ползва от диагностичните лаборатории в страната и периодично се актуализира. Участва активно в работата на Съвета по COVID-19 в Аджибадем Сити Клиник Болница и ДКЦ Токуда. Под нейно ръководство са защитени 7 дисертации и 13 дипломни работи по вирусология, автор е на над 100 статии, постоянен лектор в Медицински университет - София и Биологическия факултет на Софийския университет, член на постоянно действащи комисии към МЗ, МОН, МОСВ, дългогодишен консултант по вирусология на Р Казахстан. - През 2011-2015 г. е председател на медико-биологичната секция към Хумболтовия съюз в България, а през 2015-2017 г. е зам.-председател на същия съюз. - От 2001 г. до момента е председател на Българското дружество по медицинска вирусология . Зам. председател на Българския съюз на медицинските специалисти (2010-2013) - Член на Международното дружество за СПИН (International AIDS Society) Член на Европейската клинична асоциация по СПИН (European AIDS Clinical Society)
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Проф. Аргирова: "Голяма част от ХИВ позитивните в България вече се ваксинираха срещу COVID"