Д-р Виолин Петров

Пластичен хирург
Специализация: Специалност по Хирургия-1995г.; Специалност по Онкология - 2002 г. Специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия - 2006г. Стаж: 30+ години Завършил: Медицинска Академия - гр. София - 1989 г. (степен –магистър по медицина) НБУ - гр.София - 2002г. Магистратура –Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването 1989г-1992г. - Ординатор в хирургично отделение – Районна болница гр. Бяла 1992-1993г. - Клиничен ординатор – „Александровска” болница ,София 1994г.- Реконструктивна и естетична орбито-фациална хирургия - Франция,Париж,болница Фош 1994г.- Реконструктивна и естетична хирургия на глава и шия - Франция ,Медицински университет-Каен 1996г. – Абдоминална ехография- ВМИ- София 1999г. – Ултразвуково изследване в нефрологията 2000г. – Горна и долна ендоскопия 2000г. – Лапароскопска хирургия 1993-2003г. - Ординатор – хирург ІІ-ра хирургия „Александровска” болница 2003г. - обственик и управител на Медицински център „Виа-медика ” гр.София 2004г. - Главен административен лекар в Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия „Александровска” болница. 2018г. – Advanced course Aptos Тбилиси Грузия Професионални организации : Член на Асоциацията по пластична-реконструктивна и естетична хирургия Член на БЛС (Български Лекарски Съюз)