д-р Мария-Десислава Атанасова

лекар-специализант
Д-р Мария-Десислава Атанасова е завършва медицина през 2020 г. в Медицински факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София. От 2021 г. специализира Пластично-възстановителна и естетична хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. София. По време на обучението си стажува в различни клиники в Република Турция и Европа с естетична насоченост. Професионалните ѝ интереси са в областта на реконструктивната и естетична хирургия. 

По време на следването си изкарва множество курсове и активно доброволства в кръжок по хирургия във ВМА, гр. София. Участва в множество публикации и конгреси в страната и Европа за обогатяване на медицинските си познания по отношение на нови технологии и практики в медицината и реконструктивната хирургия.
Владее английски и немски език.