Д-р Цветина Борисова

лекар-специализант по Педиатрия

Д-р Цветина Борисова завършва медицина през м. септември 2020 г. в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

От м. ноември 2020 г. е част от екипа на Клиниката по Педиатрия, а от м. януари 2021 г. е зачислена като редовен специализант по Детски болести към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.