Анна Загорска, дф

Медицински физик

Анна Загорска е медицински физик в Клиника по Нуклеарна медицина при Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. През 2018г. защитава дисертационен труд на тема „Дозиметрия на очна леща а персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология“ и придобива специалност „Радиационна хигиена“. Хоноруван преподавател е в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в курса „Физични основи на рентгеновата и радионуклидната диагностика“ и Медицински колеж – София „Йорданка Филаретова“ – в курса по „Радиационна защита“. Разработва и участва в няколко научни и един международен проект. Автор е на над 20 публикации в областта на радиационна защита и дозиметрия.

Научни интереси – дозиметрия радиационна защита, контрол на качеството в нуклеарната медицина и рентгенологията.

Член е на Сдружение „Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство“ и на „Българско сдружение по радиобиология и радиационна зашита“. Участва в международни специализации и квалификации в областта на нуклеарната медицина – Осигуряване на качество при хибридната образна диагностика (Триест, Италия, 2018г.), Хибридна образна диагностика (Пловдив, България, 2019г.), Радиационна защита в нуклеарната медицина – диагностика и радионуклидна терапия (Валета, Малта, 2019г)