64-годишен мъж с диагностициран рак на правото черво и съпътстващо заболяване - патологично затлъстяване,  беше опериран с робот Da Vinci Xi. Пациентът е с Body Mass Index (индексът на телесната маса) над 50 и 160 кг. телесно тегло, което силно затруднява минимално инвазивната хирургия при рак на правото черво. Операцията беше извършена от  доц. д-р Веселин Маринов, началник сектор Минимално инвазивна и лапароскопска хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и неговия екип.

След предоперативно лечение с радиотерапия, пациентът беше рестадиран и преценен като подходящ за роботизирана хирургия и ниско предна резекция на правото черво. Наложи се да се използват удължени троакари за роботизираната система, тъй като стандартните такива не могат да достигнат коремната кухина. Пациентът е в добро състояние и е настанен в клиниката по хилургия

„Когато се налага да работим в ограничени пространства, роботизираната система помага да се справяме с предизвикателни ситуации. Това е добре и за пациента, защото хирургичната травма, която нанасяме по време на интервенцията е много по-малка в сравнение с отворената или конвенционалната хирургия“ – сподели доц. Маринов след операцията.

Роботизираната хирургия е минимално инвазивно оперативно лечение, известно още като робот-асистирана лапароксопска хирургия, което предоставя на пациента възможно най-малко травматично, най-прецизно и безопасно хирургично лечение.

Този вид хирургия е предпочитан метод при онкологични заболявания в областта на урологията, гинекологията, гръдната и коремната хирургия.