"Интервенционалната ендоскопия се превръща в алтернатива на хирургията", сподели доц. Петко Карагьозов, началник на Отделение по Интервенционална гастроентерология в УМБАЛ Токуда в интервю за Капитал Здраве. 

Смятате ли, че гастроентерологията в своя интеревенционален профил е или предстои да поеме предимство над коремната хирургия за част от диагнозите?

Идеята не е да се „горят мостове“ между нас и хирурзите. По-скоро стремежът е хирурзите да оперират перфектно подготвени и прецизирани от нас пациенти, което улеснява тяхната работа и води до най-добри резултати. Освен това пациентите да имат алтернативи, особено когато хирургията не е най-добрият избор за тях. От друга страна, напредъкът на интервенционалната ендоскопия направи възможно някои заболявания изцяло да преминат в наши ръце, за което със сигурност хирурзите не ни се сърдят. Един от примерите е литиазата на жлъчното дърво - хирурзите с удоволствие вече не интервенират в тази област.

 

Какви са другите съвременни възможности за диагностика и лечение във вашия обсег?  

Нашият център се оформи като референтен за редица заболявания. Предлагаме най-модерно интервенционално лечение в множество области - панкреас, жлъчни пътища, ранни тумори на храносмилателната система, стенози, остри кръвоизливи и други, както и прецизна диагностика и скрининг. Разработихме и прилагаме рутинно процедури като холангиоскопия, интервенционален ендоскопски ултразвук, ендоскопска субмукозна дисекция, full thickness - резекция, за част от които, колкото и нескромно да звучи, сме без алтернативи в страната. С апаратите за ендобилиарна, прекутанна и ехоендоскопска високочестотна аблация наистина допълнихме портфолиото си и вече не отстъпваме по нищо от един модерен център в Западна Европа. Направихме много и в борбата с вътреболничните инфекции - разработихме стриктни протоколи за обработка и дезинфекция на ендоскопите, както и за съхранението им в специални условия, като по този начин гарантираме сигурност за пациентите си. Освен това за пръв път извършихме интервенции върху жлъчните пътища при високорискови пациенти с еднократен дуоденоскоп.

 

Иновациите съпътстват гастроентенрологията, която оглавявате, сега разполагате и с ново за Европа оборудване за лечение на тумори на панкреаса и други злокачествени образувания, които не се поддават на химиотерапия и са невъзможни за хирургия. Какво представлява тази апаратура и за кои пациенти е подходяща?

Независимо от напредъка на медицината, все още сме безсилни пред много заболявания. Едно от тях е карциномът на жлъчните пътища. В 90% от случаите го откриваме в неоперабилен стадий и до момента единствено дренажните интервенции оказваха известен ефект върху преживяемостта. С въпросния апарат извършваме радиофреквентна аблация - метод на локална туморна деструкция, който съвместно с химиотерапията доказано удължава преживяемостта на тези пациенти. Смята се, че освен термичната деструкция процедурата води и до подобряване на собствения имунен отговор към тумора, възстановява проходимостта на жлъчните пътища и по този начин подобрява чернодробната функция. Освен това методът може да се прилага и в случаите, когато ракът прораства и запушва поставени стентове в жлъчните пътища, както и при туморна инфилтрация на жлъчното дърво от други неоплазми по съседство. Със същия апарат извършваме и аблация на тумори на панкреаса - вече под ехоендоскопски контрол. Това се прилага основно при пациенти, които по една или друга причина не са показани за хирургично лечение. Методът е с особено добър ефект при някои по-редки тумори като невроендокринни или инсулиноми, при които дори може да се постигне пълно излекуване. Предстои да се изработят протоколи и методът ще се прилага рутинно за пръв път в тази част на Европа.

 

Как виждате бъдещето на специалността си и очаквате ли още пробиви като този за възможността нелечими досега тумори като холангиокарциномите да намерят своето лечение?

За мен трябва още да се работи в посока навременна диагностика, особено по отношение на неопластичните заболявания - откриване на проблеми, когато те са все още лечими с минимално инвазивни и безопасни техники, което генерално сменя концепцията на медицината и наистина променя съдбата на пациента. Големи надежди се възлагат на изкуствения интелект, който навлиза с голяма скорост във всички сфери на ендоскопията и значително подобрява диагностичните способности и е от голяма полза за пациента. Това направление се развива с голяма скорост, натрупа се огромен опит с изкуствен интелект в диагностичната гастро и колоноскопия, вече има съобщения за успешното му навлизане в холангиоскопията и ендоскопския ултразвук.

Свързани отделения