Знаете ли, че Международния невроендокринен раков алианс (INCA) приема зебрата като талисман и международен символ? Това, разбира се, не е случайно. В медицината терминът "зебра" се използва универсално за обозначаване на рядко заболяване или състояние.

Невроендокринните тумори (НЕТ) се диагностицират трудно и често късно поради неясните симптоми на заболяването и заради способността на тумора да се „маскира“ и да прилича на редица други заболявания. Това може да доведе до фатално забавяне на диагнозата. Понятието НЕТ обхваща голяма група доброкачествени и злокачествени заболявания, които могат да произхождат от храносмилателната, дихателната система, жлези с вътрешна секреция (щитовидна жлеза, хипофиза, надбъбречни жлези), имунни органи (тимус) и др.

Целта на световния ден за борба с невроендокринните тумори е да превърне темата в централна за медици и пациентски организации, обръщайки внимание на прогресивното им нарастване.

От 2020 година в Аджибадем Сити Клиник Младост се прилага нов диагностичен метод, който помага при лечението на пациенти с невроендокринни тумори – PET/CT с 68Ga-DOTA белязани радиофармацевтици. Изследването стандарно се провежда целотелесно, за да се обхванат всички органи и системи, които е възможно да бъдат засегнати от НЕТ и е първи образен метод на избор при пациенти с високо диференцирани невроендокринни тумори, поради много по-високата си чувствителност и специфичност, в сравнение с останалите методики.

Иновативното изследване с радиофармацевтиците 68Ga-DOTA-TOC или 68Ga-DOTA-TATE се прилага в клиниката по Нуклеарна медицина и обхваща:

  • диагностициране
  • определяне на рецепторен статус
  • стадиране
  • подбор на терапия
  • рестадиране
  • оценка на терапевтичния ефект при пациентите с високо и умеренодиференцирани невроендокринни тумори (НЕТ). 

Друго важно приложение на 68Ga-DOTA PET/CT изследването е при подбор на пациенти подходящи за 177Lu-DOTA радионуклидна терапия и за последващото им проследяване.

Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Младост е първата (а дълго време и единствена) в страната, в която се осъществи успешен синтез и рутинно се прилагат 68Ga маркирани радиофармацевтици, вече повече от 3 години.

Екипът на клиниката има предварителен дългогодишен предходен опит в работата с пациенти с невроендокринни тумори, включително и с друг тип соматостатинов аналог - 99mTc-Tektrotyd, който беше по-широко използван преди навлизането на 68Ga белязани соматостатинови радиофармацевтици (68Ga-DOTA-TOC и 68Ga-DOTA-TATE). Хабилитирани преподаватели от екипа участват като съавтори на две ръководства за поведение при Невроендокринни тумори.

Част от отбелязването на световния ден за борба с НЕТ е познаването на симптомите, което може да е ключово за ранното откриване на заболяването. Симптомите на невроендокринните тумори варират в зависимост от това къде се намира туморът. Чести постоянни симптоми могат да бъдат: зачервяване на кожата и лицето, храносмилателни проблеми, болка в корема, диария, задух, кашлица, болка в гърдите, ниска или висока кръвна захар, обилно изпотяване без известна причина.

Хората с невроендокринни тумори често са погрешно диагностицирани със състояния като: тревожност, менопауза, синдром на раздразнените черва, астма, диабет.