Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост организира специално кино събитие за пациентите в Клиниката по медицинска онкология, създавайки приятна обстановка и откъсвайки пациентите от ежедневната рутина на лечението.

Събитието, организирано в партньорство с медицинския екип на клиниката, е насочено към подобряване на качеството на живот на онкологичните пациенти чрез предоставяне на възможност за развлечение. В рамките на два часа, в специално обособена зона, пациентите имаха възможност да се отпуснат и насладят на забавна комедия, без да мислят за медицинските процедури и стреса, свързан с лечението.

"Интересно беше да наблюдаваме, че освен "момент на разсейване от болестта", времето прекарано заедно с други пациенти от клиниката, даде възможност за обмен на информация и опит между тях, което допълнително допринесе за усещането на съпричастност и подкрепа", коментира проф. Асен Дудов, завеждащ Клиниката по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Събитието е по случай Световния месец за борба с рака - февруари и има за цел да помогне на пациентите с онкологични заболявания и техните близки в трудния път на преодоляване на болестта, като им предостави емоционална подкрепа и съпричастност.