Медицински дейности

Образна диагностика

май 20, 2021, 11:59
Title : Образна диагностика
Icon : 033-human-skeleton
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 21
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : No

Клиниката по Образна диагностика е снабдена с всички модерни апарати и екип от специалисти, за да осигури най-високо качество и академична точност на диагностичния процес.  

Разполагаме с пълен набор от висок клас дигитални апарати - дигитален рентгенов апарат, уникален дигитален мамограф с томосинтеза и възможност за контрастно усилена мамография, 128 срезов компютърен томограф и 1.5 Тесла Магнитен резонанс.

В клиниката се извършват както традиционните диагностични рентгенови изследвания-рентгенографични и рентгеноскопични, така и 3D дигитална мамография, томосинтеза, контраст усилена мамография, компютърна томография, магнитно резонансна томография, ултразвук, както и някои минимално инвазивни диагностични и лечебни процедури.

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis