Aa

Педиатрия

В Педиатричния кабинет се извършват прегледи и консултации във връзка с всички заболявания, налагащи амбулаторен преглед в детската възраст - до 18 г.:

- профилактична дейност (детска консултация, с оценка на физическото и психомоторно развитие, перспектива за извършване на редовни имунизации).

- лечебна дейност (деца на възраст от 0 до 18 години; остри и хронични заболявания).

Прегледите в кабинета по Педиатрия се извършват от д-р Тодор Тодоров.

За записване на час за консултация може да се обадите на телефон *5544 или 0700 13 127. 

В качеството си на администратор на лични данни, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита и обработва предоставената от Вас информация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. * Моля, имайте предвид, че предоставянето на консултация и разглеждането на документи за лице, което е различно от изпращача не е позволено и „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД няма да проведе дистанционната консултация в тези случаи. Информираме Ви, че предоставянето на невярна информация, съставянето на неистински документ или всеки опит за подвеждане на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД може да доведе до понасяне на съответната от Вас отговорност.

Прегледите се извършват от:

 • Д-р Тодор Тодоров
  • Вторник
   1. 08:00-11:00
  • Четвъртък
   1. 08:00-11:00

  Видео