Ангиология

Запази час

 

В кабинет по Ангиология се извършва профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдовите заболявания:

  • Цветно-кодирана дуплекс сонография/ ехо-Доплер, измерване на стъпално-брахиално налягане и определяне на АВI
  • Профилактика
  • Диагностика и нехирургично лечение на съдови заболявания като стенози, тромбози, емболии, аневризми и др.

Обект на ангиологията са варикозни (разширени) вени, повърхностн и тромбофлебити, дълбоки венозни тромбози, белодробна тромбемболия, остра и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми, каротидни и вертебрални патологии, съдови усложнения в онкологията, лимфедем на горни и долни крайници, антикоагулантна профилактика и терапия, както и COVID-19-асоциирани съдови тромбози.

Има рискови групи пациенти в популацията, които са показани за съдов скрининг.

  • Едната рискова група са пациентите над 50-годишна възраст с високо кръвно налягане, захарен диабет, високи нива на холестерол, пушачи, хора със застоял начин на живот, както и млади хора с фамилна анамнеза за съдови инциденти като инсулт и инфаркт преди 50-годишна възраст.
  • Другата рискова група са пациенти с разширени вени, тромбофилия, онкологични заболявания, бременност и първите 6 седмици след раждането, пациенти след голяма операция, травма, фрактура и продължително обездвижване, както и пациенти на продължителна хормонална терапия.

 

Галерия