Д-р Айлин Фърънджъ

Ангиолог

Д-р Айлин Фърънджъ е специалист ангиолог. Завършва медицина в Медицински университет – София през 2016 г., след което става част от екипа на Клиника по съдова хирургия и ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. От 2017 г. до 2022 г. специализира ангиология в Клиника по ангиология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Oт януари 2023 г. е специалист по ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Провеждала е международни професионални стажове по IFMSA в Ливан, Русия, Бразилия, както и курс на IUA в Чехия. Владее английски, турски и немски език.

Д-р Фърънджъ ежегодно участва в български и международни конгреси и форуми в областта на ангиологията, флебологията, лимфологията, съдовата хирургия, тромбофилия, невросонология и ултразвук в медицината. Автор и съавтор на научни трудове и публикации в български и международни списания.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • цветно-кодирана дуплекс сонография/ехо-Доплер
  • профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдови заболявания като стенози, тромбози, емболии, аневризми и др.
  • Обект на нейната специалност са варикозни вени, повърхностни тромбофлебити, дълбоки венозни тромбози, белодробна тромбемболия, остра и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми, каротидни и вертебрални патологии, съдови усложнения в онкологията, лимфедем на горни и долни крайници, антикоагулантна профилактика и терапия, както и COVID-19-асоциирани съдови тромбози.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От януари 2023 г. до момента – специалист ангиолог в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Младост
  • От декември 2018 г. до декември 2022 г. – лекар в Кабинет по ангиология, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, гр. София
  • От юли 2017 г. до декември 2022 г. – редовен специализант по ангиология в Клиника по ангиология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. София
 • Образование

  Образование
  • Юли 2023г - Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” към ФОЗ, МУ, гр. София
  • 2017 г. - 2022 г. – редовен специализант по ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
  • 2016 г. – Завършва специалност „медицина“, ОКС магистър, Медицински университет-София
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Август 2023г.  - Сертифициран специалист за Високоспециализирана дейност- “Ултразвукова Съдова Диагностика”
  • Юли 2019 г. - 7th International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists International Union of Angiology, Прага, Чехия
  • Август 2015 г. до септември 2015 г. - Международен професионален обмен по IFMSA в Unitau- Universidade de Taubate, Бразилия
  • Август 2014 г. до септември 2014 г. - Международен професионален обмен по IFMSA в Samara State University, Русия
  • Август 2013 г. до септември 2013 г. - Международен професионален обмен по IFMSA в American University of Beirut, Ливан
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българското дружество по ангиология
  • Българското дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
  • Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
  • Българска асоциация по ултразвук в медицината
 • Награди

  Награди
  • Стипендия от International Union of Angiology за участие в 7-ми Курс за млади съдови специалисти, Прага, Чехия 2019 г.
  • Награда за най-добър постер „Ролята на цветно-кодиранарата дуплекссонография при тромбоза на в. субклавия при имплантация на кардиостимулатор“ в IV национален конгрес на Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
  • Активно участие в 29-ти Световен конгрес на Международна асоциация по ангиология, 2020 г. с постер презентация на тема „Артериит на Такаясу с многократни рецидивиращи артериални лезии. Диагностични и терапевтични предизвикателства. Клинични случаи.“

Екип Ангиология