Д-р Ваня Денева, дм

Невролог

Д-р Ваня Денева има опит при работа с пациенти с тежка форма на Миастения гравис, исхемични и хеморагични инсулти, демиелинизиращи заболявания на централната нервна система като множествена склероза, възпалителни невропатии и други. Започва професионалния си път в Интензивния сектор на Клиниката по Неврология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Част от специализацията си осъществява в университетската болница в гр. Лил, Франция, където освен обща неврология и епилептология, работи в специализирана клиника по Двигателни нарушения с приложение на всички съвременни методи на лечение на болестта на Паркинсон – включително дълбока мозъчна стимулация, Дуодопа, Апоморфин.

В продължение на няколко години работи в Клиниката по Неврология на УМБАЛ "Александровска", където отново акцентът е към дегенеративните заболявания на нервната система - основно деменция и паркинсонова болест. Със специален интерес към болестта с нарушение на нервно-мускулно предаване – Миастения гравис, тема на докторската и дисертация и повод за първото мащабно проучване на това заболяване в нашата страна.

Член на бългаската и френската лекарски колегии, д-р Денева съвместява в работата си подхода на двете школи.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Октомври 2018 - до момента - невролог към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • Юни 2015 - до момента - невролог консултант МЦ „Св. Пантелеймон“, София
  • Юни 2015 - септември 2018 - невролог в УМБАЛ “Александровска“ – Клиника по Неврология, Дементология и Паркинсонова болест
 • Образование

  Образование
  • Юли 2017г. - Научна и образователна степен „Доктор“ на тема „Миастенни кризи- диагностика, мониториране и съвременни терапевтични подходи“
  • Януари 2017г. - Диплома за специалност „Нервни болести”, Медицински университет -София 
  • 2015г. - 2016г. - Специлизант в УМБАЛ“Александровска“ – Клиника по Неврология, Дементология и Паркинсонова болест
  • 2009г. - 2011г. - Специализант Нервни болести в УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, Клиника по нервология - Спешна и интензивна неврология
  • 2008г. - 2014г. -  Докторант към катедра Неврология, МУ- София,  с право на защита
  • Ноември 2005г. - Диплома за магистър – лекар, Медицински университет - София 
  • Май 1998г. - Гимназия с профил хуманитарни науки „Иван Вазов” гр. Търговище
  • Публикации:
  • 2017 - Deneva, V., Milanova, M., Stamenova, P., Isakov, S. Depression and other risk factors for myasthenic crisis – a clinical study in Bulgarian patients. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 2017, 70, 4, 571- 8. IF 0,251 за 2016
  • 2010 - Deneva, V., Milanova, M. Still looking for predictors for myasthenic crisis occurrence. Conference: 3rd Congress of the European Academy of Neurology, Amsredam, Netherlands. European journal of neurology, 2017, 24, SI 1, 209-209, Meeting abstract: EP 1168 IF 3,988 за 2016
  • 2010 - Денева, В., Миланова, М. Musk - миастения гравис- съвременни клинични, диагностични и терапевтични аспекти. Българска неврология, 2010, 10, 3, 90-94.
  • 2010 - Денева, В., Миланова, М., Ваврек, Е. Миастения гравис и бременност. Клинични случаи. Българска неврология, 2010, 10, 3, 133-7.
  • 2009 - Денева, В., Миланова, М. Миастенни кризи- диагностика, мониторинг и с съвременни терапевтични подходи. Българска неврология, 2009, 9, 7-13.
  • 2009 - Ваврек, Е., Спасова, С., Алексиев, Ф., Атанасова, Д., Денева, В., Миланова, М. Респираторни нарушения по време на сън при пациенти с миастения гравис. Българска неврология, 2009, 9, 1, 24-7.
  • 2008 - В. Денева, М. Миланова, Е. Ваврек. Пациент с миастения гравис и нарушение в очните движения, имитиращо инернуклеарна офталмопареза- клиничен случай. Двигателни нарушения, 2008, 5, 2, 28-32.
  • 2008 - Ваврек, Е., Спасова, С., Алексиев, Ф., Д., Денева, В., Миланова, М. Нарушения по време на сън при пациенти с миастения гравис и други нервно-мускулни заболявания. Двигателни нарушения, 2008, 5, 2, 22-8.

  Чужди езици: Английски, френски и руски

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Aвгуст 2018 - Стаж Телемедицина в Неврологията, Клиника по Неврология, болница Дуе, Франция

  Май-Юли 2018 - Следдипломна квалификация Невросонография – завършен тримесечен курс 2017- към момента - Следдипломна квалификация Електромиография

  2017-към момента - Специализация „Клинична хомеопатия“, Европейска школа по клинична хомеопатия, Медицински Университет, София Май/Август

  2014 - Специализация „Обща неврология и съдова патология” в Многопрофилна болница гр.Дюнкерк, Франция Ноември

  2012/Април 2013 - Специализация „Патология на движенията” в Унивеситетска болница гр. Лил, Франция Май/Октомври

  2013 - Специализация „Обща Неврология и Епилептология” в Унивеситетска болница гр. Лил, Франция

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Български лекарски съюз

  Член на Френски лекарски съюз

Свързани блог статии

Свързани блог статии