Д-р Драган Горанов

Невролог

Д-р Горанов е специалист невролог в  Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, гр. София. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централна и периферна нервна система: мозъчно-съдови и възпалителни заболявания (множествена склероза и други невро-имунологични заболявания), полиневропатия. Задълбочен интерес към пациенти със световъртеж, първично главоболие, двигателни нарушения (болест на Паркинсон, атипични форми, есенциален тремор) и епилепсия. Извършва ехографско-доплерово изследване на съдовете (екстра- и интракраниална сонография). Д-р Горанов не преглежда деца.

2019 - 2023 работи редовно в спешен неврологичен кабинет и т.нар. Stroke Unit-ти към многопрофилните болници, където специализира (MGKH Eberswalde, EvB Potsdam). Провежда доплерова сонография и разчита ЕЕГ. 2019- 2020 е част е от екипа на клиниката в Потсдам с фокус разширени терапевтични методи за пациенти с болест на Паркинсон: Дуодопа/Апоморфин-помпа, DBS. Опит в спешна психиатрия и геронтопсихиатрия, диагностика и лечение на невродегенеративни заболявания (Мemory Clinic Spandau 2018 - 2019). Работил е в неврорехабилитативни отделения (2015 - 2017).  

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Невросонология (вкл. транскраниална невросонология)
  • Отоневрология
  • Двигателни нарушения 
  • Епилептология
  • Главоболие
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2024г. - до момента - специалист невролог в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост 
  • 2020г. - 2023г.  - Лекар-специализант /специалист, Многопрофилна болница "Мартин Гропиус" , Еберсвалде, Германия
  • 2015г. - 2020г. - Лекар-специализант "Неврология" 
   • Университетска многопрофилна болница "Ернст фон Бергман", Потсдам
   • Многопрофилна болница "Вивантес Шпандау", Берлин (ротация спешна психиатрия и геронто-психиатрия)  •
   • Неврорехабилитативна болница "Клиник Бавария", Крайша 
   • Неврорехабилитативна болница "Бранденбургклиник", Бернау 
 • Образование

  Образование
  • Завършва Медицински университет Варна през 2014г.
  • Специализира неврология в Германия и придобива специалност през 2022г. (лекарска колегия Бранденбург). Към момента провежда допълнителни специализационни курсове (ВСД) по “Отоневрология” и “Невросонология”.
  • Владее свободно немски и английски език.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2022 год. Курс интракраниална невросонология, Проф. Шрайбер, Хенингсдорф, Германия
  • 2016 год. ЕЕГ- курс, Университетска болница Дрезден, Германия
  • 2016 год. ЕНГ/ЕМГ- курс, Бирна, Германия 
  • Участия в национални и европейски конгреси и обучения по специалността
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Членство в Български лекарски съюз