През ноември отбелязваме Световния месец за борба с рака на простата. Това е второто по честота онкологично заболяване сред мъжете в България. Много често ракът на простата се развива без симптоми и най-сигурният начин за ранно диагностициране и благоприятен ход на заболяването, са редовните прегледи при уролог и профилактичните изследвания. Повече по темата за рака на простата и иновативното изследване за рак на простата ПЕТ-КТ PSMA,  пред "24 часа" разказва доц. Бочев, завеждащ Клиниката по нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник Младост.

-----------------------------------------------------------------

 •  Доц. Бочев, кой е изложен на риск от рак на простатата? 

  Причините за рак на простатата са до голяма степен неизвестни, но някои фактори могат да увеличат риска от развитие на състоянието. Основният такъв е възрастта. С напредването ѝ, при мъжете се увеличава и рискът от простатен карцином. В редки случаи може да има фамилни форми с наследственост или специфични генни мутации с повишен риск от простатен карцином. Точно затова, профилактиката за рак на простатата се препоръчва един път годишно за мъже над 50-годишна възраст или по-рано при наличие на рискови фактори. 

 • А как се диагностицира рак на простатата? 

  Ракът на простата се доказва единствено с биопсия, но пътят до биопсията може да бъде много различен. Обичайният и препоръчителен път до поставяне на диагнозата е установяване на завишен PSA при скрининг. PSA e известен още като туморен маркер за простатата. В малки количества PSA попада в кръвта, където може да бъде измерен чрез кръвна проба. Изследването е бързо и лесно, прави се с венозна кръв, а резултатът става готов за по-малко от 2 часа. Интересното при PSA е, че той алармира за нередности в простатата, но не може да предскаже категорично дали се касае за тумор или не. Ако стойностите са завишени, то следва преглед при уролог, провеждане на образно изследване и последваща биопсия. Обикновено, пациентите решили да направят това „първо“ скринингово изследване са и пациентите, при които се установява рак в ранен стадий и имат най-голям шанс за благоприятен изход от заболяването. За съжаление, има и други сценарии, когато ракът на простата е толкова напреднал, че пациентът се появява за първи път при лекар, заради костни болки от вече метастазирало заболяване 

 • Какво представлява диагностичният метод за изследване PSMA? 

  След като вече веднъж се постави диагнозата „рак на простата“ следва да се определят рисковите фактори и пациентът да се стадира, т. е да се определи доколко и къде е разпространено заболяването. Това може да стане със стандартни методи - скенер и костна сцинтиграфия, които обаче не са особено точни. Чрез тях при 1/3 от пациентите ще бъдат стадирани неправилно. През последните няколко години в практиката се появи нов метод - Позитронно - емисионната томография или по-популярно РЕТ/СТ със специфичен радиофармацевтик-PSMA, насочен конкретно към клетките на простатния карцином. Той е значително по-точен и би диагностицирал правилно над 95% от пациентите. Самият радиофармацевник - PSMA обикновено се маркира с галий и затова в обществото изследването е популярно като „скениране с галий“, което, разбира се, е неправилно, тъй като галият е само маркиращ изотоп. 
 • Защо е толкова важна тази методика за болните от рак на простата?  

  Заради несравнимо по-високата диагностична точност спрямо използваните до момента образни методи. Това е, когато говорим за начално стадиране на пациента. При пациенти, които вече са оперирани за рак на простата и в хода на последяването им се отчита нарастване на туморния маркер – PSA, методът дава възможност за много ранна диагностика на рецидиви, недостижими за стандартните образи изследвания. Най-просто казано, чрез изследването могат да се видят най-начални промени, още преди да има симптоматика при пациента.  

 • Кои са основните ползи от новото изследване за пациентите? 

  На фона на предимствата, които методът има, ползата е пределно ясна - правилно лечение за правилните пациенти. Отново отбелязвам, че при стадиране с конвенционални образни методи около 1/3 от пациентите ще бъдат неточно диагностицирани. Разбира се, това не винаги е свързано с неправилно последващо лечение, но рискът то да е такова е сериозен.  

 • Има ли изисквания за провеждане и как протича? Думата радиофармацевтик трябва ли да плаши пациентите?  

  След като пациентът се насочи за PSMA РЕТ СТ и подаде документи на регистратура в клиниката, документите се придвижват към лекарската комисия, която одобрява или отхвърля индикацията. Законовият срок за разглеждане е две седмици, но при нас това се случва в рамките на 3-4 дни. Определя се степен на относителна спешност и пациентът се записва в листа на чакащите. Някои пациенти могат да бъдат отложени във времето, други - не. Определя се дата и час за изследването.  

  В деня на изследването пациентът се регистрира на регистратура, след което се среща с лекаря, който ще провежда изследването, за кратко събеседване и последно уточняване на индикации, протокол на скениране и друга медицинска информация. След финално одобрение от лекаря, пациентът се поема от рентгенов лаборант/медицинска сестра за осигуряване на венозен път. В това време екипът от рациохимичната лаборатория подготвя радиофармацевтика и дозата на пациента. Следва инжектиране на пациента и изчакване в отделно помещение. Самото скениране продължава около 20-25 минути. След приключването му, пациентът остава в клиниката, докато се уверим, че образите му са годни за диагностика, след което се изпраща по указан маршрут извън болницата. Минималното и чисто технологично време на процедурата е три часа, така че е добре пациентите да се въоръжат с търпение. 

 • Колко време след провеждане на изследването, пациентът получава своя резултат? 

  От един до три работни дни е срокът при нас. Естествено, има трудни случаи, които изискват повече обмисляне. В нашата специалност, нуклеарна медицина, няма реална спешност, поради което и нямаме право да търсим баланс между време и качество. Качеството следва да е константа, а времето – променлива, естествено в някакви разумни граници. 

Аджибадем Сити Клиник Младост подкрепя борбата с рака на простата с информационна кампания „Обединени в грижа за мъжкото здраве“ и предлага 15% отстъпка на прегледа при уролог през ноември.Основна цел е повече български мъже да разберат важността от профилактичните прегледи и изследвания и да не се страхуват да се преглеждат редовно.