Исхемичен мозъчен инсулт

В клиниката се лекува множествена съдова патология засягаща всички съдови територии “от главата до краката” с приложение на най-съвременните интервенционални техники като: ендопротезиране на аортата при дисекации и аневризми, пълно и почти пълно запушване на артериите на мозъка, сърцето, коремните органи и крайниците.

Мозъчно-съдовата болест (МСБ) се причинява най-често от атеросклероза и засяга външните и вътрешните мозъчни съдове. При нейното прогресиране – развитие на запушване или емболизация, се развива исхемичен мозъчен инсулт, който е водеща причина за смърт и инвалидизация у нас.

Новосъздаденият център за диагностика и лечение на МСБ включва както ранен скрининг, изследване на мозъчните съдове и тяхното ендоваскуларно лечение.

При развитие на критични стенози (стеснения) на мозъчните артерии се извършва ендоваскуларно стентиране на същите, което предотвратява развитието на исхемичен инсулт. При атеросклеротично запушване или такова причинено от тромб на мозъчните артерии, се развива исхемичен инсулт, който може успешно да бъде лекуван чрез ендоваскуларна фрагментация и изсмукване на тромба, често съчетано с прилагане на ендоваскуларна фибринолиза. Значителен успех – реканализация на съда и ограничаване на исхемичната зона в мозъка може да се постигне чрез тази терапия, когато лечението се извършва не по-късно от 6 часа след началото на инсулта. Това предполага бърза диагностика и своевременен транспорт до център за високоспециализирано лечение.

Бъдещето в лечение на тежките усложнения на мозъчно-съдовата болест е в развитието на мрежа от такива лечебно-диагностични центрове в България.


Апаратура

Апарат за комбинирано изследване на стеснения и запушвания на кръвоносните съдове
  • Кардиология
  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Технологията дава възможност за прецизно изследване на степента и значимостта на запушванията на кръвоносните съдове от атеросклеротични плаки. Иинформацията е много важна в случаите на гранични запушвания за вземане на решение за медикаментозно, интервенционално или хирургично лечение.

Виж повече
Ангиографска система INNOVA IGS 520
  • Кардиология
  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Innova IGS 520 на General Electric е модерна ангиографска система за визуализация и насочване при изследването и лечението на сърдечно-съдовите заболявания в катетеризационни (ангиографски) лаборатории. Чрез апаратурата могат да се правят триизмерни реконструкции и максимално фино позициониране при поставяне на стент.

Виж повече
Mагнитен резонанс - 3 Тесла
  • Образна диагностика
  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

3-Тесла Магнитен резонанс дава безупречни изображения, като осигурява прецизност на диагностичния процес. Времето за изследване е скъсено с до 50% в сравнение с традиционните апарати за магнитно-резонансна томография.

Виж повече