Aa

Център За Ендоваскуларно Лечение На Сърдечни И Съдови Заболявания

Клиниката по Кардиология и ангиология е #1 Център в страната по брой ендоваскуларни (“безкръвни”) процедури на съдовете в цялото тяло. В клиниката се лекува множествена съдова патология засягаща всички съдови територии “от главата до краката” с приложение на най-съвременните интервенционални техники като: ендопротезиране на аортата при дисекации и аневризми, пълно и почти пълно запушване на артериите на мозъка, сърцето, коремните органи и крайниците.

Към клиниката по Кардиология и ангиология са създадени четири диагностично-лечебни центрове, посветени на ендоваскуларнато лечение на сърдечно-съдовите заболявания:

Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на мултифокална атеросклероза – сърдечна, мозъчна и периферна

 1. Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на белодробни емболии
 2. Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдова болест
 3. Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на аортата
 4. Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на мултифокална атеросклероза – сърдечна, мозъчна и периферна

Атеросклерозата е убиец №1 в развитите страни. Тя засяга четири различни съдови области – коронарни (сърце), каротидни (мозък), периферни артерии (крайници), висцерални артерии (черва, бъбреци, вътрешни органи) и аортата. В над 50% процента от случаите атеросклерозата протича безсимптомно или с дискретна симптоматика. При прогресиране на заболяването болните получават инфаркт, инсулт, или периферна гангрена и загиват, или получават тежки инвалидизиращи увреждания. България заема водеща позиция по честота и смъртност от инсулт и инфаркт сред европейските страни. Това определя атеросклерозата като социално - значимо заболяване, което трябва активно да се профилактира и лекува.

 • Коронарна атеросклероза – запушването (тромбоза) на сърдечна артерия, което води до инфаркт, който може да причини смърт или тежка инвалидност.
 • Мозъчна (каротидна) атеросклероза – запушването (тромбозата) на мозъчните артерии причинява инсулт, който може да причини смърт или тежка инвалидност.
 • Висцерална атеросклероза – запушването (тромбозата) на висцералните артерии причинява инфаркти в червата, слезката, панкреаса и бъбреците и може за доведе до смърт или органна недостатъчност.
 • Периферната атеросклероза на долни и горни крайници – запушването (тромбозата) на периферните артерии води до гангрена, ампутация и трайна инвалидизация.

1.Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на белодробни емболии

Белодробната емболия представлява запушване на белодробните артерии, причинено от мигрирали венозни тромби. Като причина за смърт тя се нарежда на четвърто място след инфаркта, инсулта и туморните заболявания. Белодробната емболия се появява вследствие на дълбоки венозни запушвания (тромбози) и може да причини смърт или белодробен инфаркт  със сърдечно-белодробна недостатъчност.

При острото запушване на голям клон или клонове на белодробната артерия налягането пред дясното сърце внезапно се повишава и поради невъзможността да преодолее препятствието, сърцето може да изпадне във фибрилация и да спре. При запушване на по-малък клон се прекъсва кръвоснабдяването на част от белия дроб, развива се белодробен инфаркт, белодробна и сърдечна недостатъчност.

Известни са редица причини за възникване на венозни тромбози и БТЕ. Това са така наречените рискови фактори. Най-общо, причината за образуване на кръвен съсирек – тромб са три – повишена съсирваемост на кръвта, промени в съдовата стена и във венозния кръвоток.

2.Център за  диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовата болест

Мозъчно-съдовата болест (МСБ) се причинява най-често от атеросклероза и засяга външните и вътрешните мозъчни съдове. При нейното прогресиране – развитие на запушване или емболизация, се развива исхемичен мозъчен инсулт, който е водеща причина за смърт и инвалидизация у нас.

Новосъздаденият център за диагностика и лечение на МСБ включва както ранен скрининг, изследване на мозъчните съдове и тяхното ендоваскуларно лечение.

При развитие на критични стенози (стеснения) на мозъчните артерии се извършва ендоваскуларно стентиране на същите, което предотвратява развитието на исхемичен инсулт. При атеросклеротично запушване или такова причинено от тромб на мозъчните артерии, се развива исхемичен инсулт, който може успешно да бъде лекуван чрез ендоваскуларна фрагментация и изсмукване на тромба, често съчетано с прилагане на ендоваскуларна фибринолиза. Значителен успех – реканализация на съда и ограничаване на исхемичната зона в мозъка може да се постигне чрез тази терапия, когато лечението се извършва не по-късно от 6 часа след началото на инсулта. Това предполага бърза диагностика и своевременен транспорт до център за високоспециализирано лечение.

Бъдещето в лечение на тежките усложнения на мозъчно-съдовата болест е в развитието на мрежа от такива лечебно-диагностични центрове в България.

3.Център за  диагностика и ендоваскуларно лечение на аортата

Аортата е най-голямата артерия в нашето тяло. Тя тръгва от сърцето, минава под гръдния кош надолу към коремната област и кръвоснабдява долната част от тялото. Под пъпа аортата се разделя на две, за да осигури кръв и на двата крака. Понякога част от стената на аортата изтънява, разширява се и дори може да се разкъса (руптурира) – тогава говорим за състояние, което сериозно застрашава живота на пациента.

Аневризмите на аортата са тежко съдово заболяване, което нерядко завършва със смърт, или тежка инвалидност. Има два основни типа патология – дисекиращи аневризми на аортата и аневризми на аортата. Съобразно вида и локализацията на процесите, се провежда различен тип лечение. Новосъздаденият център за диагностика и лечение на аневризмите на аортата функционира благодарение на изградената колаборация между ендоваскуларни кардиолози, кардиохирурзи , съдови хирурзи и ангиолози.

Аневризми на аортата – усложняват се с руптура и фатален изход.
Дисекиращи аневризми на аортата – често причиняват руптура и органна недостатъчност, с фатален изход.

Както при лечението на аневризмите, така и при лечението на дисекиращите аневризми на аортата, най-често се прилага ендопротезиране, съчетано със съдова или сърдечна операция. Доскоро торако-абдоминалните аневризми, както и дисекиращите аневризми, обхващащи висцералните артерии не подлежаха на лечение и завършваха летално, в новоизградения център вече се провежда успешното им лечение.

Диагностика и лечение на съдовите заболявания:
Болницата разполага с модерни апарати, позволяващи бързо и точно диагностициране на заболяванията на съдовата система:

 1. Ехо-Доплер - диагностика на каротидни, вертебрални, периферни, абдоминални и висцерални артерии и на дълбоки и повърхностни вени.
 2. Ангиография – контрастно изследване за диагностика на аорта, на  сърдечни, мозъчни, белодробни, висцерални  и периферни артерии, както и на дълбоки вени.
 3. CT и MRI ангиография – диагностика на артерии и вени.

В болницата са разположени две ангиографски лаборатории оборудвани с два ангиографа с възможности за провеждане на вътресъдов ултразвук (IVUS), оптична кохерентна томография (OCT), измерване на FFR.  С тяхна помощ диагностиката, ендоваскуларното лечение и проследяване се равняват на съвременните световни стандарти.

Ендоваскуларна Терапия:
Всички съдови заболявания, причиняващи тежки поражения и смърт, които доскоро се лекуваха само по хирургичен начин, вече се лекуват успешно ендоваскуларно. Eндоваскуларната терапия представлява балонно разширение (дилатация) на стеснения съд. Чрез специални катетри, под рентгенов контрол се разширяват стесненията на съдовете, или се отпушват тромбозите, като на тяхно място се поставя метална пластинка – стент, или съдова протеза, които предпазват  съда  от руптура или ново запушване. По този начин се предотвратява руптурата на аортата, развитието на инфаркт, инсулт и съдова гангрена, лекува се белодробната емболия и венозната тромбоза.

В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Стентирането на атеросклеротичните стеснения (стенози) предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт, или съдова гангрена.  След ендоваскуларна терапия пациента се изписва на другия ден с епикриза и препоръки за медикаментозно лечение и диспансерно наблюдение.

Ефективност и усложнения на Ендоваскуларната терапия:
Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а риска – минимален, под 1-2%. В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, ежегодно се извършват над 4000 сърдечно-съдови интервенционални процедури, от които:

 • 1000 Периферни процедури на съдове на крайниците и коремните органи
 • 160/200 Процедури на  мозъчни (каротидни) артерии
 • 60 Имплантирани ендопротези (стент-графтове)  при коремни и гръдни аневризми и дисекации
на аортата

 • 50 Съдови емболизации
 • 70 Процедури при резистентна хипертония (ренална денервация)
 • 50 процедури при белодробна емболия

Терапевтична Ефективност:

 • Успешни процедури – при 96% от пациентите
 • Тежки усложнения – 0.003 %  (три на 1000)
 • Смъртност – 0.001 %  (един на хиляда)

Специалисти:
Отделението по Ангиология и флебология работи съвместно с отделението инвазивна кардиология като лекува ендоваскуларно артериалните и венозни заболявания. Екипите на двете отделения са преминали множество специализации в страната и чужбина и продължават да повишават своята квалификация с участия в научни форуми, програми за обмен и специализирани терапии.

Специализирани Центрове за Хроничната Цереброспинална Венозна Инсуфициенция като синдром

Кардиолози и ендоваскуларни специалисти:
Ръководител – доц. Иво Петров
Сътрудници : д-р Ивета Ташева, д-р Зоран Станков

Ангиолози:Ръководител – проф. Лъчезар Гроздински
Сътрудници: д-р Марияна Петрова, д-р Светлин Цонев

Ендоваскуларният екип работи в тясна колаборация също с кардиохирурзи и съдови хирурзи, като нерядко се извършват хибридни операции – ендоваскуларни и хирургични, което повишава терапевтичната ефективност.