Изключителнo сме горди да поздравим проф. д-р Иво Петров, дмн, медицински директор и завеждащ Клиника по кардиология и ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, за най-високата награда „Лекар на годината“ за 2022 г.

Проф. Иво Петров е един от основателите на болницата преди точно 10 години и двигател на иновациите в медицината не само у нас, но и в световен мащаб.

“Признанието и уважението е наистина огромно, а може би най-ценното в него е, че то е резултат от мнението и гласуването на колеги. Усещането наистина е невероятно, още повече, че съвпада с 10-годишния юбилей на болницата, която ние създадохме. Без успехите на нейния мутидисциплинарен екип, тази награда нямаше да е факт.”, бяха първите думи на проф. Петров след получаването на отличието.

Престижното отличие му беше връчено лично от президента на републиката Румен Радев на официална церемония на Български лекарски съюз в Националния исторически музей. Традиционно всяка година в Деня на Свети Йоан Рилски Чудотворец и професионален празник на българските лекар, медицинската гилдия у нас награждава най-изявените и достойни.

„Това е специална награда, тъй като е резултат на доверието на колегите, което за мен е изключително важно и още по-голяма отговорност.
Аз се наименовам като работник. Аз не съм насочен към титли по никакъв начин. Дори понякога, когато някой каже доктор Петров и след това се поправи и казва проф. Петров, винаги му казвам – най-важно е доктор, тоест това е мисията“, каза проф. Петров след като получи наградата.

 

Проф. Петров е кардиолог, визионер, общественик, спасител на сърца, мечтател. Има четири специалности - вътрешни болести, кардиология, инвазивна кардиология и ангиология. Той е първият инва­зивен кардиолог в света, който имплантира ендопротеза на дете с аортна дисекация. Из­вършва първата процедура каро­тидно стентиране и тромбекс­тракция на съдове на мозъка за лечение на мозъчен инсулт у нас. 

Пионер е в международен мащаб за имплантиране на бифурка­ционни стентове при сложна патология на артериите на сърцето. През 2018 г. извърш­ва първата у нас операция по имплантиране на MitraClip на 83-годишен пациент с митрал­на инсуфициенция. Благодарение на усилията на проф. Петров и неговия екип тази година НЗОК реинбурсира 10 имплантации на MitraClip устройства чрез ендоваскуларна (безкръвна) методика при пациенти с високостепенна митрална регургитация и висок риск за отворена сърдечна хирургия.

Пръв в Бълга­рия въвежда в практиката из­вършване на ренална денервация при резистентна хипертония, както и ендоваскуларно лечение при хронична цереброспинал­на венозна недостатъчност, Мей-Търнър синдром, стенотич­на и аневризмална патология на коремната аорта. 

Полиглот, владее отлично френски, испански, английски и руски език. Желан лектор в областта на кардиологичните иновации на четири континента.  

Съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия и вече 11 години организатор на най-мащабния международен форум в региона по ендоваскуларна терапия - Балкански Ендоваскуларен Конгрес, който събира у нас най-големите имена от цял свят в тази област на медицината.

Съосновател, идеолог и председател на Национален съвет по кардиопулмонална ресусцитация Основен инициатор за създаване и приемане на Национална стратегия за обучение на населението за даване на първа помощ от случайни свидетели при пациенти със сърдечен арест. Съветът работи за хармонизиране на българското законодателство в унисон с европейското и за внедряване на програми за автоматична дефибрилация в България. По негова идея Столична община стартита проект за инсталиране на дефибрилатори във всички институции, където се събират повече хора. По този проект вече са инсталирани дефибрилатори на пет от най-посещаваните метростанции и един в автомобил на Гражданска защита. Над 50 служители на общината са обучени да дават първа помощ при сърдечен арест, като огромната част от тях работят в  Метрополитена и в Гражданска защита. В навечерието на Световния ден за рестарт на сърцето (16.10) проф. Иво Петров връчи на ректора на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков автоматичен външен дефибрилатор (АВД) за оказване на първа помощ при сърдечен арест.

По настояване на Съвета в страната вече започва създаването на центрове за обучение по оказване на първа помощ, равномерно разпределени на територията на страната и под ръководство на професионалисти от Дружеството на кардиолозите в България, Дружеството по спешна медицина, Дружеството на анестезиолозите, БЧК, Фондация „Три минути“. В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Съречно-съдов център също ще бъде създаден такъв център, акредитиран от Европейския съвет по кардиопулмонална ресусцитация. По инициатива на Съвета по ресуцитация всички служители в болницата (лекари, сестри, санитари, болногледачи, охрана, шофьори) преминаха обучение по даване на първа помощ през октомври.

С популяризиране на уменията за сърдечен масаж, изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация всеки човек по света, дори дете, може да спаси живот, ако стане случаен свидетел на внезапна сърдечна смърт.