Анестезиология и интензивно лечение

Цел на Отделението по анестезиология и интензивно лечение е да осигури висококачествени 24-часова терапия и наблюдение на пациенти с нарушени витални функции, отговарящи на всички световни стандарти за интензивно лечение. В отделението работят висококвалифицирани лекари и специалисти по медицински грижи, чиято основна задача е да осигурят медицински грижи, гарантиращи сигурен и безопасен изход на лечебния процес.

Отделението е специализирано в лечение на пациенти след:

  • кардиохирургични операции
  • съдови операции
  • интензивно лечение на пациенти с миокарден инфаркт
  • интензивно лечение на пациенти след мозъчен инсулт
  • интензивно лечение на пациенти след ендопротезиране на аорта
  • интензивно лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност
  • интензивно лечение на пациенти с остра бъбречна недостатъчност

В отделението по анестезиология и интензивно лечение се извършват два основни вида дейност. В операционните и интервенционалните зали и навсякъде, където е необходимо, се осъществява обезболяване, и „приспиване“ на пациентите за различни процедури, свързани с болка или неприятно усещане - операции, ангиографски процедури, амбулаторна хирургия, ядрено-магнитен резонанс и други.

Основната дейност в операционните зали е свързана с поставяне на пациенти под обща анестезия за извършване на сърдечни операции. Това е може би една от най-софистицираните субспециалности на анестезиологията. При приемането на пациента в операционната зала и преди „приспиването“ му се извършват рутианестезиолозинни проверки, съгласно утвърдени международни стандарти за качество, за да се избегнат грешки от типа „грешна процедура на грешен пациент“.

Следва поставяне на венозна и артериална канюла за вливане, проследяване на артериалното налягане. Следва въвеждането в анестезия, което представлява инжектиране на медикаменти, осигуряващи леко и приятно заспиване. За осигуряване на дишането, в трахеята се поставя тръба, като са налични всички необходими материали и апарати за осъществяване на т.нар. трудна интубация. Следва поставяне на т. нар. централен венозен път за подаване на медикаменти, директно в сърцето.

При повечето кардиохирургични интервенции се налага и поставяне на ехографска сонда в хранопровода за диагностично доуточняване и вземане на окончателно решение за вида на сърдечната операция. Към момента Сърдчно-съдов център единствената болница в България, където това се извършва от сертифицирани анестезиолози  от Европейската асоциация по анестезиология.

За разлика от други интензивни отделения, в нашата реанимация свижданията са разрешени.

Обикновено удобното време за това е около 16-18 часа, като се правят изключения след предварителна уговорка по телефона с дежурния лекар или завеждащия Отделението или старшата медицинска сестра.

Посещенията са ограничени до двама човека едновременно и са за около 10-15 минути. Не се притеснявайте да попитате за това.

Сведенията по телефона се дават два пъти дневно - веднъж сутрин между 11 и 12 часа и веднъж вечер между 20:30 и 21:30 ч. Моля, съобразявайте се с тези часове и проявете разбиране към изключителната заетост на персонала в реанимация. Желателно е за сведения по телефона да се обажда един близък в посочените часове.

Телефоните за връзка с нас са:

02 9038 912 - дежурен лекар

02 9038 609 - завеждащ отделение

02 9038 507 - старша медицинска сестра


Галерия

Контакти

  • Ул. Околовръстен път 127, София 1407