Анестезиология и интензивно лечение

Полезна информация

При извършване на корекция на сърдечните клапи винаги се проследява резултата от операцията и ако е необходимо се извършва допълнително коригиране, преди да е завършила операцията до задоволителен резултат. Нашата операционна е единствената в страната разполагаща с такъв апарат, който е на разположение само и единствено за интраоперативна диагностика.

По- голяма част от сърдечните операции се извършват с т. нар. машина сърце- бял дроб или ЕКК. Накратко с нея се осигурява възможност на хирурзите да извършат необходимите манипулации върху сърцето. Това е времето в което анестезиологът следи за поддържане на кръвното налягане осигуряващо снабдяването на мозъка, бъбреците и всички други органи с кислород. Тъй като част от пациентите са със съпътстващи стеснения на артериите хранещи тези органи, ние използваме специални монитори за оценка на адекватността на кислородните нива в тях. С отделен монитор следим и за нивото на анестезията, като се търси финият баланс между нейната дълбочина и функцията на жизненоважните системи на организма.

Важно за гладкото протичане на операцията и следоперативното възстановяване е нормалното ниво на хемоглобина- т.е. липсата на анемия.

При пациенти с ниски нива на хемоглобин, провеждаме допълнителни предоперативни изследвания за да намерим причината за това. Понякога се налага отлагането на операцията с няколко дни през които анемията да се коригира.

Освен обща анестезия, извършваме и всички така наречени регионални техники, най- често при операции на ръцете или краката.

В ангиографските лаборатории анестезиолозите са ангажирани при комплексни процедури, като имплантация на клапи, ендопротезиране на аортата, който са с голям обем.

Някои пациенти имат неприятно усещане при извършване на изследване в ядрено-магнитния резонанс. На тях се предлага скениране под обща упойка, като разполагаме със специална анестезиологична апаратура и монитори на жизнените показатели, съвместими с магнитния резонанс.

След приключване на една операция или интервенция, обикновено пациентите постъпват в Интензивно отделение (ИО) или „реанимация“. Това е вторият основен вид дейност на нашата специалност.

Двете ИО са разположени на третия и четвъртия етаж в болницата, като имат пряка връзка с операционните зали и ангиографска лаборатория. Това съседство прави възможно бързото трансфериране на пациент между тези звена за извършване на животоспасяващи процедури.

Леглата в реанимация са разположени в три зали съответно 4+2+2, както и шест легла в обща зала. Три от леглата са отделени самостоятелно за лечение на пациенти при които се налага изолация поради наличието на инфекция която има опасност да се предаде на други пациенти. Тези зали са снабдени със специална изсмукваща вентилация създаваща отрицателно налягане.

В ИО постъпват всички пациенти след големи и сложни операции или процедури, при които има риск от нарушаване на жизнените функции в ранния следоперативен период. За пациентите се грижи добре подбран екип от висококвалифицирани реанимационни сестри. В следоперативния период се осигурява комфортно събуждане на пациентите след извършената операция, както и обезболяване със силно действащи медикаменти. Със съвременна апаратура се мониторират всички жизнени показатели до преминаване на критичния период. Всички монитори са свързани с една централна станция, от която може едновременно да се следят показателите на всички пациенти. Във всеки един момент екипът е в готовност да реагира на остро настъпили животозастрашаващи събития, който се макар и рядко се наблюдават следоперативно.

Отделението разполага със съвременна апаратура за извършване на т. нар. бъбречно- заместителна терапия. Тя се прилага при болни, които в резултат на друго заболяване- например отслабена сърдечна дейност, развиват временно нарушение на бъбречната функция и не могат да отделят урина. Персоналът е преминал курсове за работа с тази високоспециализирана апаратура.

На пациенти, които се нуждаят от продължително „изкуствено дишане“ се поставя т.нар. перкутанна трахеостома. Ние сме едно от малкото отделения в страната, където тази процедура се извършва от анестезиолозите със специални миниинвазивни сетове.

Ново направление за нас е изследването на белите дробове с ултразвук, което е бърз и сигурен метод за оценка на състоянието им, при пациенти с ниски нива на кислород в организма.

Част от екипа на ИО наред с лекарите и медицинските сестри, са и рехабилитаторите. Те познават добре следоперативните техники за раздвижване на пациенти след кардиохирургични интервенции, които са доста специфични. При необходимост, тези специалисти могат да дадат съвет за носене на гръден колан и компресивни чорапи в ранния период, както и практически напътствия за продължаването на рехабилитацията в домашни условия.

Свиждането в реанимация е разрешено, следвайки принципа, че посещението от близки хора води до ускоряване на следоперативното възстановяване особено на болни с продължителен престой. Едновременно се допускат до двама посетители на легло, като се спазват необходимите хигиенни мерки. Информация по телефона се дава от дежурния лекар на преките роднини.