Марио има вроден дефект на аортната клапа - при него тя е бикуспидна, т.е. вместо три, има две платна, които не се затварят добре и предизвикват високостепенна аортна инсуфициенция. Това е състояние, при което част от изтласкваната при всеки удар на съцето кръв, се връща обратно в лявата камера и я натоварва обемно. Ключово е да бъде извършена операцията навреме, преди да настъпят необратими промени в помпената фукция на сърцето. В неговия случай - да се пристъпи към хирургично лечение се налага на 33-годишна възраст.

Аортната клапа на Марио е сменена на 20.07 от д-р Асен Келчев в екип с д-р Велина Янчева и д-р Мария Гаралова. Те имплантират биологичната протеза Edwards Resilia от ново поколение, която функционира дълъг период без да търпи калциева дегенерация. Това носи на пациента огромното предимство да не приема антикоагулант и да води активен начин на живот. Операцията се извършва през мини-J-стернотомия в 4-то дясно междуребрие, като кожният разрез е около 6-7 см. След гладък следоперативен период и ранна рехабилитация в болницата, Марио бива изписан на 4-тия следоперативен ден, за да може да се върне спокойно при семейството и обичайните си занимания.

В отделението по Кардиохирургия, ръководено от д-р Асен Келчев, подходът към всяка хирургична интервенция е персонализиран. „За нас е важно пациентът, обърнал се към нас, да получи най-добрата възможна дългосрочна прогноза за живота си; да осигурим не просто лечение на сърдечното заболяване, но и пълноценна грижа, съобразена с възрастта, индивидуалните анатомични особености, стил на живот и придружаващи състояния.

В случая на Марио избрахме оптималната тактика - поставянето на иновативна клапна протеза през минимално-инвазивен хирургичен достъп“, коментира д-р Келчев.

За добрите резултати, освен високо квалифициран и перфектно координиран медицински екип, е ключово пациентът да е добре информиран, да взима заедно с лекарите решения за своето лечение.
Съвременните хирургични достъпи за протезиране на аортна клапа са 3: тотална срединна стернотомия, мини-стернотомия и мини-торакотомия, както е показано на изображението.

 В Отделението по кардиохирургия парциалната, или мини-стернотомия, се наложи като стандартен достъп за операциите на аортна клапа. През последните две години 100% от нашите пациенти с изолирано аортно клапно протезиране са оперирани по този метод. Той е свързан със значимо намаляване на кръвозагубата, следоперативните раневи инфекции и дихателни усложнения и по-бързото възстановяване на двигателната активност. За нас се превърна в рутинен метод, защото, без да увеличава оперативния риск за пациента, минимално инвазивната интервенция на аортната клапа има предимства, далеч надхвърлящи чисто естетическия резултат от по-малкия оперативен цикатрикс“, споделя д-р Янчева, докато изпраща днешния ни герой.

Марио е точно 300-ят пореден пациент в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център със смяна на аортната клапа през мини-стернотомия. Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи!