Д-р Мария Гаралова

лекар-специализант
Д-р Мария Гаралова

Д-р Мария Гаралова е лекар-специализант по кардиохирургия в Отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Минимално инвазивна и реконструктивна митрална, трикуспидална и аортнa клапна хирургия

  Миокардна реваскуларизация - аорто-коронарен байпас с използване на артериални графтове

  Спешни състояния в кардиохирургията

  Хирургично лечение при болести на перикарда

 • Професионален опит

  Професионален опит

  2021 г. – до момента  лекар-специализант в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, под ръководството на д-р Асен Келчев

  2019 г. - 2020 г. доброволен сътрудник в клиники по гръдна, коремна и кардиохирургия.

  Д-р Мария Гаралова владее английски и немски език.

 • Образование

  Образование

  2023 г. Успешно завършен курс към Европейската Асоциация по Кардио-торакална хирургия /EACTS/ - Основи на аортната хирургия /Fundamentals in Aortic Surgery EACTS Academy/, Уиндзор, Великобритания.

  2019 г. Успешно завършен курс за спешни състояния в сърдечно-съдовата хирургия, УМБАЛ „Света Екатерина“.

  2019 г. Практическо обучение по хирургия в Първи Московски Държавен Медицински Университет „И. М. Сеченов“, Русия

  2018 г. Успешно завършен курс по спешна хирургия, УМБАЛ „Александровска“.

  2015 г. – 2021 г. – Завършва медицина в Медицински университет София с отличен успех.

   

   

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Европейското дружество по кардиохирургия (European Association for Cardio-Thoracic Surgery - EACTS)

  Българското лекарско дружество

 • Награди

  Награди

  Стипендиант на фондация „Еврика“ за 2019/2020 г. за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов.

  Грамота за отличен успех и високи постижения в овладяването на медицинската наука и практика, 2021 г., Медицински университет – София.

  Участия в медицински конференции и конгреси. Публикации в български научни списания на медицинска тематика.