• Какво представлява?

Halcyon е най-новият специализиран линеен ускорител на фирма Вариан. В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е инсталиран третият апарат в Европа. Това е доказателство за високотехнологичните и иновативни характеристики на болницата и групата, но и признание за високия професионализъм на екипа, който работи с него. Halcyon поставя нов висок стандарт при извършване на модулираната по интензитет лъчетерапия (IMRT). Високата ефективност на линейния ускорител се дължи на прецизно визуализиране на пациента и тумора, както и на бързината и точността на действието му. Той се отличава от традиционните апарати за лъчелечение и със специално проектиран интегриран дизайн, който осигурява комфорт и сигурност за пациента.

  • Кога се използва?

Halcyon се използва за лечение на злокачествени заболявания, които могат да се облъчват с максимална доза при максимално запазване на здравите тъкани. Системата за лъчелечение намира широко приложение при рак на почти всички органи.

  • Как се използва?

Halcyon разполага с високо ниво на автоматизация, която води до съкращаване на времето за лъчетерапия. Механизмът на действие е опростен; апаратът надгражда традиционните линейни ускорители с бърза визуализация на облъчваните участъци на тялото. Това от своя страна е важен фактор за постигане на висока точност при облъчване. Оформянето на лъчетерапевтичните полета се осъщестява с така наречения „многолистов колиматор“. Лъчението се насочва спрямо размера, формата и позицията на тумора. Интегрираната система за контрол на качеството позволява образ подобен на този от компютърна томография (CT скенер) да бъде направен за всяка фракция лъчелечение. Лъчетерапевтичният план може да се коригира в реално време, което увеличава капацитета на апарата.

  • Какви са предимствата му?

Halcyon е апарат от ново поколение за лъчелечение, чийто дизайн осигурява оптимален комфорт за пациента. Специално проектиран разширен отвор от 100 см създава усещане за пространство, който е само част от потенциалната релаксираща атмосфера. Движещите се части, видими за пациента са намалени до минимум. Системата работи тихо и разполага с мека светлина и възможност за слушане на музика по избор на пациента. Успокояващият ефект е допълнен с видеокамера, която осигурява директна връзка с лекаря. Интегрираната конструкция на апарата съкращава времето за облъчване и позволява висока ефективност на лъчетерапията. Една от характеристиките на този линеен ускорител предоставя възможност за промяна на лъчетерапевтичния план в реално време, като спестява ценно време при провеждане на лечението.