• Какво представлява?

LenSx е система за лазер-асистирана хирургия в офталмологията. Използва фемтосекунден лазер, който излъчва ултракъси оптични импулси. Те служат за изключително прецизни разрези, най-често използвани при катарактна хирургия (операция за смяна на лещата при очно перде) и при други индикации, когато се налага смяна на биологичната леща. Импулсите, които излъчва апаратът, са с продължителност фемтосекунда (1 квадрилион от секундата), откъдето идва и името му. Той има вградена функция за оптично кохерентна томография (OCT) в реално време, която позволява точно планиране на зоната на действие на лазера и разрезите.

  • При кои заболявания се използва?

Фемтосекундният лазер се използва основно в хирургията на катаракта (очно перде), като най-важните клинични индикации са начална катаракта, рефрактивна смяна на лещата, травматична катаракта (с руптура на предна капсула), зонуларни дехисценции (синдром на Марфан), закритоъгълна глаукома, вродена катаракта. Лазерната катарактна хирургия е особено подходяща при деца, когато конвенционалната хирургия с факоемулсификация е затруднена, поради особеностите на детското око. Други заболявания, при които се прилага фемтосекундният лазер включват рефрактивни аномалии (подготовка за лазерна рефрактивна хирургия) – т.нар. Femto-LASIK процедури. Апаратът има възможността да коригира астигматизъм. Влизат в употреба и все повече нови приложения, които разширяват обхвата за използване на лазера – те включват лечение на старческо далекогледство, вторична катаракта, вътреочни плаващи петна, подобрения в роговичната хирургия, някои случаи на глаукома и др.

  • Как се използва?

Фемтосекундният лазер предизвиква фотодеструкция на тъканта посредством разкъсване на клетъчните връзки и формиране на плазма с отделяне на въздушни мехурчета. Високата скорост, ултракъсите импулси и липсата на термичен ефект, както и голямата точност не позволяват увреждане на околните тъкани. С помощта на фемтосекундния лазер, три от етапите на катарактната хирургия, се осъществяват с максимална точност - уредът извършва автоматично разрезите на роговицата, отстраняването на предната капсула и разчупването ядрото на лещата. Останалите два етапа от операцията – аспирацията на лещените маси и имплантирането на вътреочната леща, стават много по-лесно и безопасно, благодарение на прецизно извършените от лазера предходни етапи.

  • Какви са предимствата?

Предимство на лазер-асистираната катарактна хирургия е понижаването на ултразвуковата енергия и време, което води до значително намаление на риска от постоперативни усложнения от страна на роговицата. Постига се абсолютна прецизност на роговичните разрези, което позволява и корекция на астигматизма. Операцията се провежда за много кратко време – от порядъка на 10-15 минути. Тя е безкръвна, пациентът е в съзнание, а упойката е под формата на капки, които се поставят в очите. Възстановителният период е значително намален. Технологията позволява опериране в много ранен етап на болестта, което позволява на пациента да вижда добре, без необходимост от изчакване на катарактата да „узрее“. Фемтосекундният лазер предлага най-добрите възможности за лечение на деца с катаракта, при които разрезът на капсулата е най-труден.

Свързани отделения