Диагнозата, поставена с помощта на специалистите от Клиниката по Образна диагностика, е ключова за правилното лечение и спестява на пациентката редица усложнения

51-годишна жена с много рядко заболяване, което причинява стеснение на задколянната артерия, беше успешно оперирана в Клиниката по Съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда от проф. Васил Червенков, началник на клиниката и д-р Николай Вълчев. Решаващо значение за правилното лечение има диагнозата, поставена съвместно с проф. Галина Кирова, началник на Клиниката по Образна диагностика и нейния екип. 

Пациентката постъпва с типичните оплаквания за артериална болест - болки в краката при ходене на къси разстояния, които се влошават през последните месеци. Рутинно проведената ангиография показва стеснение на поплитеалната (задколянната) артерия. Стандартно това състояние се лекува с минимално инвазивна ендоваскуларна процедура, при която артерията се разширява с балон и на мястото на стеснението се поставя стент. 

Но младата възраст на пациентката и липсата на генерализирана атеросклероза, пораждат съмнения за причината за стеснението. Затова специалистите решават да задълбочат изследванията. Извършва се компютърно томографска ангиография, която установява и аневризмално разширение на артерията. Все още неясният произход на тези изменения налага още едно детайлно образно изследване - ядрено-магнитен резонанс, след обсъждане на резултатите от който, екипите стигат до рядката диагноза - поплитеална адвентициална кистична болест.

След внимателно планиране, решението е оперативно лечение за изрязване на кистата. Кистичната дегенерация води началото си от един от клоновете на задколянната артерия, който води към колянната става. От външния слой на артерията се премахва обилно количество гелоподобна материя, която притиска съда, причинявайки оплакванията. 2 седмици след операцията скенерът показва проходими артерии и пълно подобрение в оплакванията на пациентката.

Поплитеалната адвентициална кистична болест е изключително рядка причина за стеснение на задколянната артерия. Среща се при по-малко от 1 на 1200 пациенти, на които е проведена ангиография, като процентът на точна диагностика е далеч по-нисък. Съотношението мъже и жени е 15 към 1 в полза на мъжете, което прави случая още по рядък. За произхода на заболяването има няколко теории, като една от тях - т.нар “ганглион” теория се приближава най-много до конкретния случай: по клон на задколянната артерия се натрупва синовиална течност в субадвентициалното пространство и притиска съда. 

Други възможни теории включват повтаряща се локална травма, системно заболяване, миграция на клетки при ембрионалното развитие, които се натрупват по външния слой на съда и бавно секретират течност.

Най-важно за лечението на това рядко заболяване, е поставянето на правилната диагнозата, защото едно лечение на стандартно артериално стеснение, тук може да има катастрофален резултат. Благодарение на колаборацията между опитните екипи на Съдова хирургия и Образна диагностика, истинската причина за проблема е открита и лекувана навреме, а резултатът за пациентката е отличен.

Свързани отделения