Специализирани комисии за диагностициране и лечение на здравноосигурени пациенти с множествена склероза и епилепсия бяха сформирани в Клиниката по Неврология на МБАЛ Токуда Болница София. По този начин страдащите от тези заболявания ще могат да получават всички грижи и медикаменти, необходими за тяхното лечение, според предвидените програми на НЗОК. Новосформираните комисии ще извършват екпертизи за установяване и провеждане на лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза и епилепсия.

Комисиите са в следния състав:

Комисия за лечение на пациенти, страдащи от пристъпно-ремитентна множествена склероза

Състав на комисията:

            Председател:

  • Доц. д-р Иван Стайков, д.м. – Началник на Клиника по неврология

            Членове:

  • Д-р Анелия Симеонова – лекар, невролог

  • Д-р Иван Стоянов – лекар, невролог

  • Д-р Николай Михнев - лекар, невролог

За записване: 403 4911

 

Комисия за лечение на пациенти, страдащи от епилепсия

Състав на комисията:

            Председател:

  • Доц. д-р Иван Стайков, д.м. – Началник на Клиника по неврология

            Членове:

  • Доц. д-р Мария Рашева, д.м. – лекар, невролог

  • Д-р Николай Михнев – лекар, невролог

  • Д-р Велизара Вутова – лекар, невролог

За записване: 403 4911