Как да съхраним репродуктивните възможности при жени, диагностицирани с рак на гърдата? Рискът от увреждане на функцията на яйчниците съществува в различна степен при различните видове терапии. Преди започване на лечението трябва да бъде направена консултация със специалист по медицинска онкология и репродуктивна медицина. Диагнозата рак не означава край на плановете за майчинство на по-късен етап.

 

Съхранението на фертилността е процедура, чрез която яйцеклетките на жената се изваждат и замразяват. По този начин тя може да ги използва по-късно, за да забременее, без те да са загубили качеството си през годините.

Какво представлява процедурата?

Процедурата за замразяване или витрифициране на яйцеклетките е част от процедурата като при инвитро оплождането (IVF), тъй като и в двата случая се цели получаването на голям брой яйцеклетки, продуциращи се в яйчниците.

Кои са стъпките за съхранение на фертилността?

-Консултация със специалист по асистирана репродукция.

- Преди да започнете с процеса е необходимо да направите някои диагностични изследвания, за да се оцени състоянието на яйчниците, като ултразвуково и някои кръвни изследвания.

- Контролирана хиперстимулация на яйчниците. Тя се състои в приемането на хормонални лекарства с цел да се предизвика мулти-фоликуларно развитие в яйчниците и така да се получат възможно най-голям брой яйцеклетки.

- Контрол на стимулацията. По време на целия процес трябва да посетите центъра няколко пъти за ултразвукови и хормонални контролни изследвания и за да се провери дали яйчниковите фоликули растат правилно. В зависимост от това какъв е отговорът гинекологът може да направи промени в схемата на прилаганите медикаменти.

- Фоликуларна пункция. Това е миниинвазивна хирургична интервенция, която се извършва с венозна анестезия, така че няма да усещате никаква болка. Чрез специална пункционна игла, вкарана през влагалището, под ехографски контрол, гинекологът аспирира яйчниковите фоликули. Тази процедура обикновено отнема около 15 минути.

- Обработване на яйцеклетките. След като пунктатът е в лабораторията, ембриологът изследва фоликуларната течност под микроскоп и идентифицира всички яйцеклетки.

- Следващата стъпка е овоцитното денудиране. То се състои в елиминиране на клетките, които са около яйцеклетките, за да бъдат оставени напълно „обелени“, което е съществено изискване за замразяване.

- Замразяването е последната стъпка от процедурата и изисква голямо умение от ембриолога. Първо яйцеклетките се дехидратират, за да не претърпят повреди по време на замразяването и последващото размразяване. След това водното съдържание се замества от криопротектори и внимателно се поставят върху специален носител и се въвеждат директно в течния азот при -196 ° С.

- Витрификацията е най-широко използваният днес метод за замразяване на яйцеклетки и ембриони. Това е вид ултрабързо замразяване, което предлага много висок процент оцеляване.

След успешното приключване на онкологичното лечение и когато жената пожелае да използва криоконсервираните си яйцеклетки, за да забременее, ще трябва да се подложи на инвитро процедура. Процедурата е много по-кратка, тъй като тя вече е преминала през фазата на стимулация на яйчниците, когато е замразила яйцеклетките. Необходимо е само партньорът да отиде в клиниката по асистирана репродукция, за да остави негов материал, освен ако жената не реши да използва донорски материал. В лабораторията яйцеклетките се размразяват по добре утвърден протокол и след това биват оплодени със сперматозоидите с помощта на техниката ICSI (интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди). Получените ембриони се култивират от 3 до 5 дни, след което се прави ембриотрансфер. Тези ембриони, които не са използвани, се замразяват отново за бъдещи опити.

Свързани отделения