За първи път в България се проведе практическо обучение на специализанти по Кардиохирургия в МБАЛ „Токуда Болница София”

Млади лекари от кардиохирургичните клиники в София се събраха, за да добият важни оперативни умения

За първи път в България се проведе практическо обучение на специализанти по Кардиохирургия в МБАЛ „Токуда Болница София” в рамките на организирания на 30 септември 2010 година Кардиохирургичен уъркшоп. Млади лекари от всички кардиохирургични клиники в София се събраха, за да добият важни практически умения.

Специализантите бяха привествани отд-р Димитър Николов - началник на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София”. Той представи опита на своя екип, който от откриването на структурата през юни 2007 до сега е извършил над 3500 операции в пълния обем кардиохирургия за възрастни.

Младите лекари наблюдаваха три операции на живо в операционния блок на Токуда, да дискутират с операторите хирургичните методи и техники при аорто-коронарен бай-пас, клапно протезиране и комбинирани интервенциии.

По-късно през деня те имаха възможност да работят на специални тренажори, които се представят за първи път у нас. Тренажорите симулират отворена гръдна кухина, в която на свинско сърце във физиологична позиция младите хирурзи тренираха оперативните си умения. Те правиха аорто-коронарен бай-пас  и аортно-клапно протезиране като използваха „златния стандарт” в кардиохирургията по отношение на хирургичните конци и клапите.

Снимки от събитието вижте на www.facebook.com/tokudahospital

Свързани отделения