Метаболитната терапия с Лутеций за пациенти с простатен карцином вече е достъпна и в България. Провежда се в Клиниката по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда с ръководител на екипа проф. д-р Антония Цоневска.

„Извървяхме дълъг път на подготовка за стартиране на метаболитната терапия с 177Lu. Клиниката по нуклеарна медицина беше оборудвана с най-модерната апаратура за синтез и качествен контрол. Екипът ни беше обучен, като имахме възможност да почерпим опит от колегите в Турция, които прилагат това лечение от години и имат богат опит. Сега вече нуждаещите се пациенти няма да търсят варианти за лечение в чужбина, а ще имат тази възможност у нас. Ние разполагаме с абсолютно същата апаратура и с толкова добре подготвени специалисти, както във всички водещи центрове по нуклеарна медицина по света.“ споделя проф. д-рЦоневска.

Терапията 177 Lu-PSMA се използва при пациенти с карцином на простата за провеждане на т.н. трета линия (спасителна) терапия в случаи, при които конвенционалните терапевтични схеми (хормонална терапия и химиотерапия ) са изчерпали своите възможности.

Терапията предoставя възможност за насочено и селективно лечение на тези пациенти, чрез реализиране на висока радиоактивна доза от 177 лутеций в метастатичните структури, благодарение на специфичното поглъщане в тях на маркирания простат-специфичен мембранен антиген.

177 Lu- PSMA има комплексен противотуморен ефект, насочен към лимфогенно, костно и вътреорганно разпостранение. За да има успех тази терапия, е необходимо пациентът да е провел предварително 68 Ga-PSMA PET-CT. При положителен резултат метастатичните структури имат достатъчно количество рецептори и това дава сигурност, че 177 Lu-PSMA ще се свърже с тях.

 

За повече информация и записване:

Тел: 02/403 4037

E-mail: Ann.Petreska@acibademcityclinic.bg

Свързани отделения